De enda miljöinspektörerna i Sverige som kämpar mot de illegala verkstäderna

Under de senaste fem åren har miljöinspektörerna Emelie Nyberin och Lars Brander jobbat med att rensa upp bland alla ”svarta” bilverkstäder i Malmö. Rensat för att komma åt och få bort all miljöfarlig hantering av bland annat vätskor och kemikalier, illegala hemmabyggda lackboxar och farlig arbetsmiljö. Samtidigt avslöjar de bland annat svartjobb, olagligt utnyttjande av invandrare och mycket mera.

Noterbart är att Nyberin och Brander är de enda miljöinspektörerna i landet som arbetar heltid mot den växande ”marknaden” med miljöfarlig verksamhet.
– Ett problem är att det inte krävs någon form av tillstånd att starta en bilverkstad, så vi vet inte vad vi träffar på när vi hittar en, berättar Emelie Nyberin.

De båda gör oanmälda inspektioner i ofta ”ruffiga” miljöer där de avslöjat allt från miljöbrott till olaglig och omregistrerad verksamhet. Inte så sällan blir de hotade vid sina besök och har därför personlarm så att de kan tillkalla polis vid behov.

Bilverkstäderna längs den beryktade Norra Grängesbergsgatan i Malmö är ett av de områden som Emelie och Lars lägger en stor del av sin tid på.
– Även om det kanske inte syns utåt så lägger vi ned massor med tid på de här verkstäderna. För det är ofta ett väldigt tidskrävande arbete, säger Emelie Nyberin.

Ett av deras stora problem är att identifiera vilket företag som driver verkstaden och vem som är företagets företrädare.
– Ofta är det inte de som finns i lokalen som står för bolaget. De är ibland inte ens anställda utan bara ”hänger där”, förklarar Nyberin.

Åtminstone säger de så till inspektörerna.
– Trots att det är uppenbart att de jobbar där. Och vägrar de vi möter i verkstaden att uppge vem som äger verksamheten så får vi vända oss till fastighetsägaren, för att få uppgifter om vem som hyr lokalen, fortsätter Emelie Nyberin.


Om fastighetsägaren är
seriös ger det resultat.
– Men är det en oseriös fastighetsägare som dessutom håller sig undan, då är det svårare. Man kan hamna i en juridisk process som förhalas eftersom de kan överklaga våra beslut. Det innebär att processen kan ta väldigt lång tid.

Oseriös fordonsverksamhet som demonterar fordon (bilar och lastbilar) utan auktorisation eller anmälan till miljöförvaltningen. Foto: Miljöförvaltningen Malmö

Man tittar även på vad det är för typ av verksamhet som bedrivs i lokalen.
– Om de till exempel tvättar fordon, demonterar dem, säljer bildelar och varifrån dessa delar kommer. Vi har blivit ombedda av polisen att hålla utkik efter om man i verkstäderna har reservdelar som kan vara stulna i verkstaden. Det har varit väldigt mycket reservdelsstölder från bilar.

Nyberins och Branders arbete innebär ständig kontakt med och samarbete med andra myndigheter.
– Vi har väldigt många som vi samarbetar med, bland annat med polisen, gränspolisen, tullen, räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och grannkommunerna, säger Emelie Nyberin.

Skatteverket jobbar man av naturliga orsaker också intimt tillsammans med.
– Vi tipsar dem bland annat när vi stöter på personer i en verkstad som säger att de inte jobbar där utan bara hälsar på, fastän de ertappas med att meka med en bil. Men hittar de inget företag så blir det svårt även för Skatteverket att agera.

Lagstiftningen bygger på att det finns en yrkesmässig verksamhet som bedrivs av ett företag eller enskild firma.
– I de fall det saknas ett företag eller någon ansvarig finns ingen att ställa krav mot. I dessa fall anser vi att verksamheten bedrivs i fastighetsägarens regi. Och i sådana lägen brukar fastighetsägaren vara benägen att hjälpa oss att komma i kontakt med den som hyr lokalen där verksamheten bedrivs, tillägger Nyberin.

Men ibland är det inte heller den som hyr lokalen som faktiskt bedriver verksamheten.
– Det vi råkat ut för ibland är att man använder sig av så kallade hyresmålvakter. Målvakten är en som inte går att få tag i och vi kan därför inte förelägga honom eller henne om några åtgärder. Och då måste vi vända oss till fastighetsägaren, och det brukar fungera.


Problemet med oseriösa
bilverkstäder i Malmö är inte extra stort på just Norra Grängesbergsgatan.
– Problemet finns över hela Malmö. Men det är Norra Grängesbergsgatan som alla pratar om. Där finns ett stort antal verkstäder på en väldigt liten yta påpekar Emelie Nyberin.

En hemmabyggd lackeringsbox utan ventilation och med lysrör som enligt inspektörerna riskerar att explodera. Foto: Miljöförvaltningen Malmö

De oseriösa och rent svarta bilverkstäderna ligger ofta i industriområden med splittrat ägande och där fastigheterna är slitna och blivit över efter andra industriverksamheter.

Sådana områden finns på flera håll i Malmö. Ett av dessa områden är Emilstorp, en smal remsa med blandad industribebyggelse mellan Rosengård och järnvägen.

Vi lämnar Emelie Nyberin och Lars Brander som har sin dagliga agenda fulltecknad. Deras arbete med att avslöja missförhållanden på illegala person- och lastbilsverkstäder fortsätter.

Tre lastbilar med körförbud som är lastade på en lastbil, fästa med enbart spännband. Även lastbilen som de andra fordonen står på har körförbud. Sannolikt ska de transporteras otillåtet utomlands. Foto: Miljöförvaltningen Malmö
Tre lastbilar med körförbud som är lastade på en lastbil, fästa med enbart spännband. Även lastbilen som de andra fordonen står på har körförbud. Sannolikt ska de transporteras otillåtet utomlands. Foto: Miljöförvaltningen Malmö

Om artikeln

Publicerad: 2019-06-18 12:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Illegala verkstäder Malmö Miljö Miljöinspektör Schysta villkor Transportfusket