Uppåt för tunga lastbilar i april – och nedåt för lätta

Nyregistreringarna av lätta lastbilar minskade med 15,4 procent i april. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 11,6 procent visar siffror från Bil Sweden.

Nyregistreringarna av laddbara bilar, alltså elbilar och laddhybrider, ökade med 44 procent i april jämfört med samma månad förra året. Uppgången var särskilt stor för rena elbilar, plus 271 procent. Närmare hälften av de laddbara bilarna i april i år var rena elbilar, jämfört med knappt var femte i april förra året.

Totalmarknaden för nya personbilar minskade däremot med 11,6 procent.
– Det var väntat med en nedgång då vi har den bästa högkonjunkturen bakom oss och i linje med vår prognos för året, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

April förra året var den bästa aprilmånaden någonsin för nya personbilar med ökad efterfrågan inför det nya skattesystemet som infördes i juli.
– Den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), som medfört förlängda leveranstider, har en fortsatt negativ påverkan på registreringstakten med långa leveranstider för många modeller, tillägger han.


Nyregistreringarna av lätta
lastbilar minskade med 15,4 procent i april.
– På samma sätt som för personbilar var nedgången väntad eftersom vi jämför med mycket starka siffror förra året. April förra året var all time high för en aprilmånad för lätta lastbilar.

De höga registreringarna förra året beror enligt Bil Sweden bland annat på att många passade på att investera i en ny lätt lastbil innan Bonus-malus systemet för lätta fordon med sin kraftigt höjda fordonsskatt trädde ikraft 1 juli.
– Antalet eldrivna lätta lastbilar tredubblades i april och andelen eldrivna lätta lastbilar var fyra procent. För att den positiva utvecklingen för eldrivna lätta lastbilar inte ska motverkas måste förordningen om klimatbonus ändras så att dessa fordon kan registreras med till exempel inredning för hantverkare och fortfarande omfattas av klimatbonus, förklarar Bergman.

Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 11,6 procent i april.
– En bra konjunktur och ökad e-handel medför ökad efterfrågan på transporter och behov av att investera i nya lastbilar, avslutar Mattias Bergman.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-02 10:20
Kategori: Nyheter
Taggar: Bil Sweden Ekonomi Försäljningsstatistik Nyregistreringar