Med 388 procents överlast stoppades den här lättlastaren i Helsingborg.

Efter alla överlaster – Volvo Cars väger 3,5-tonnarna

En av världens i särklass säkraste personbilar tillverkas av Volvo Cars. I tidningen Proffs har fordonstillverkaren dock mest uppmärksammats i samband med att trafikpolisen avslöjat överlastade 3,5-tonslastbilar på väg till företagets fabrik i Göteborg. Men nu har man vidtagit åtgärder för att få slut på det trafikfarliga fusket.

Under en period år 2016 ertappades ett tiotal överlastade Volvotransporter på endast ett par månader – detta enbart när Proffs var närvarande!

Ett föga smickrande rekord sattes den 20 januari 2016. Då stoppades en rejält överlastad 3,5-tonslastbil på väg till Volvo Cars i Göteborg, av trafikpolisen i Helsingborg. Maxlasten hade i det fallet överskridits med hela 388 procent.

Trafiksäkerhetsexperter har uttalat sig i tidningen. Att det kan kosta pengar att köra med överlast är en sak. Men vad kan det innebära för trafiksäkerheten?
– Hur fordon reagerar på överlaster, är väldigt olika och konsekvenserna kan bli fatala, sade fordonsingenjören Mary Dowling på brittiska Driver & Vehicle Standard Agency, DVSA, till Proffs när vi talade med henne.

Även om vi på senare tid inte har berättat i våra artiklar att ertappade överlaster har varit på väg till Volvo Cars, har vi ändå kunnat konstatera att så har varit fallet. Dessvärre ganska många gånger.

Proffs har allt sedan 2016 gjort otaliga försök att få representanter för företaget att kommentera händelserna men vi har uteslutande bemötts med tystnad. Tills nu. Vi får ett tips om att lättlastare vägs på väg in till Torslandafabriken.

Vi kontaktar Volvo Cars som inledningsvis bekräftar att man utför vägningar av 3,5-tons lastbilar. Vidare förklarar man att företaget sedan länge ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav på sina transporter.
– För att säkra att kraven uppfylls följer vi sedan en tid själva upp hur transporterna utförs genom stickprov under fokusveckor, berättar Staffan Johannesson som jobbar med hållbarhetsfrågor inom Volvo Cars logistikavdelning.


Resultatet av fokusveckorna
ska ge företaget möjlighet att lära sig mer kring bakomliggande orsaker som grund och lärande för fortsatt förbättringsarbete.
– Vi har identifierat fem fokusområden för kontinuerligt förbättringsarbete och där vi har möjlighet att göra uppföljningar, säger Johannesson.

Han förklarar att det handlar om att börja i liten skala och baserat på erfarenheterna kommer man därefter att förbättra processen löpande. Fokusområdena som man har identifierat är bältesanvändning, emissionsklass, arbetsvillkor, nykterhet – och vikter.

För att kontrollera vikterna har Volvo Cars under en period, med en sedan tidigare befintlig våg, utfört stickprovskontroller och kontrollvägt ankommande 3,5-tonnare för att se om de håller sig inom lagens ramar.
– Under fokusveckorna kontrollerar vi så många fordon som möjligt. Kommunikationen med våra leverantörer är tydlig och baseras på att upphandlade krav skall uppfyllas. Att uppföljning kommer att utföras kommuniceras inte i förväg, menar Staffan Johannesson.

Volvo Cars är nu på gång att utöka uppföljningen.
– I den mån vi noterar avvikelser från våra krav rapporteras dessa tillbaka till våra transportörer som behöver ta fram en handlingsplan på hur de ska förbättra sig, på samma sätt som vi gör inom andra områden där vi följer upp att kontraktsavtal följs, förklarar Johannesson.

Att genast ”straffa” en transportör som inte följer lagen är inte aktuellt.
– Vi vill i första läget ge transportörerna en chans att förbättra sig, men om ingen förbättring sker kan vi ytterst säga upp avtal.

Hur har då utfallet blivit, är det många som brutit mot lagarna och mot era avtal?
– Vi har identifierat avvikelser från våra olika krav men det är för tidigt att säga något om utfallet, det handlar om ständiga förbättringar av processer och dialogen vi har med våra leverantörer, avrundar Staffan Johannesson.


Att Volvo Cars tar trafiksäkerheten
på allvar är glädjande att konstatera. Om det får någon effekt ute på vägarna återstår att se, men att som transportör riskera att förlora sitt avtal med en så pass stor transportköpare som Volvo Cars borde rimligtvis vara mer avskräckande än några tusenlappar i böter.

Att som företag förknippas med lagvidriga transporter borde ju dessutom vara tillräckligt skäl för att permanenta stickprovskontrollerna för att på bästa sätt vårda sitt varumärke, tycker vi på Proffsredaktionen.

En till överlastad 3,5-tonnare…
… och en till …
… ytterligare en …
Och en till…

 

Läs även:

Fem överlastade transporter till Volvo – på två månader
Volvo Cars vill inte kommentera årets sjunde överlast
Lättlastare fast för överlast – Volvo skickade helikopter för att hämta godset

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-31 15:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Lättlastare Överlaster Trafikpolisen Trafiksäkerhet Transportfusket