Kampen om mobilitetspaketet fortsätter – risken stor för ökad social dumping

Gårdagens votering om mobilitetspaketets fortsättning, resulterade i att endast ett fåtal ändringsförslag röstades bort. Det är fortfarande cirka 1 500 kvar och splittringarna mellan grupper, partier och länder är påtaglig. Idag hålls ytterligare ett möte för att lösa hur de kvarvarande förslagen ska kunna hanteras i plenum imorgon. Kommer östblocket att acceptera lösningarna?

Igår genomförde EU:s Transportutskott en utdragen votering om huruvida de 1 600 ändringsförslagen skulle gå vidare till plenum eller inte. Vi har skrivit om turerna inför detta. Syftet igår var att undersöka om det gick att sålla bort en del inför voteringen i plenum imorgon, berättar Christofer Frisk på Peter Lundgrens (SD) kontor i Bryssel. Lundgren ingår i ECR-gruppen.

Det gick inte så bra, fortsätter Frisk. Endast 97 förslag röstades bort vilket innebär att cirka 1 500 kommer upp i plenum.
– Att rösta på alla dessa skulle ta 4-5 timmar och det är inte hanterbart, menar Frisk.

I EPP-gruppen finns kristdemokraternas Anders Sellström och från hans kontor meddelar de att det i dagsläget är helt omöjligt att veta vilka förslag som har majoritet bakom sig. Med så många förslag kvar och med alla länder och partigrupper splittrade i frågorna, hoppas de nu på att bästa linjen vinner imorgon.

Hultsteins


I en artikel av EU-fagligt
Netværk den 2 april, läser vi att ett av förslagen som ska ha röstats bort, är att kombitrafiken ska omfattas av samma regler som cabotagetransporter. I artikeln säger Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU, att det är fel att skapa hål av detta slag i cabotagereglerna eftersom kombiverksamheten är ett otroligt effektivt redskap för att skapa ännu mer social dumping på vägarna.

Tillbaka till Christofer Frisk som berättar att det klockan 14.00 idag hålls ett möte i Conference of Presidents och han anar att talmannen kommer att besluta att ändringsförslagen klumpas ihop i block så att man kan votera ett antal liknande ändringsförslag samtidigt.
– Så som det var planerat skulle göras förra veckan, säger han.

Frisk menar också att det inte heller går att bortse från att östblocket kommer att försöka ändra agendan när sessionen öppnar idag, för att få bort dessa förslag från agendan.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-03 14:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Ändringsförslag EU Mobilitetspaketet Votering