KD: ”Tajanis beslut ingen högerkomplott”

Mobilitetspaket eller inte – i morgon avgörs det

Att talman Antonio Tajani avblåste omröstningen av Mobilitetspaketet, var en överraskning, men egentligen inte. Och var det, efter att medlemmar i EPP- och ECR-gruppens försökt påverka röstningens vara eller icke vara, ett resultat av en ”högerkomplott”? Här går meningarna isär mellan höger och vänster. Tisdagen blir en svettig dag för parlamentarikerna då flera timmar kommer att gå åt för att rösta om de många ändringsförslagen.

Gunnar Hökmark (M) är medlem i EPP, samma grupp som talman Antonio Tajani. Han fick, precis som de andra kännedom om beslutet på morgonen.
– Sett till antalet ändringsförslag som kom in, över 1 600 stycken, var det inte särskilt överraskande, säger han.
Vanligtvis sker omröstning snarast efter att utskottet är färdig med sin behandling, men det som har gjort den här situationen exceptionell, är att det saknats kompromisser för två av lagförslagen, säger Hökmark.

Det handlar om kör- och vilotider och utstationering. Även om det finns flera olika kompromisser till dessa två, har ingen kompromiss majoritet i utskottet.

Tajani fattade sitt beslut i enlighet med regel 175 i parlamentets arbetsordning.
– Där står att om mer än 50 ändringsförslag eller separata omröstningar begärs, har talmannen rätt att begära att ansvariga utskottet först håller en omröstning och att endast de förslag som där vinner gehör läggs inför plenum, förklarar Hökmark.

Han är tydlig med att Moderaterna var redo att gå till omröstning. Samtidigt förtjänar all lagstiftning en ordnad och seriös parlamentarisk behandling.
– Jag hoppas att vi inom kort får den möjligheten, avrundar Gunnar Hökmark.

Anders Sellström (KD), är också medlem i EPP och även han insåg att de många ändringsförslagen öppnade för beslutet.
– Under tisdagskvällens gruppmöte förekom en diskussion om detta och flera röster menade att en omröstning med befintligt upplägg skulle innebära ett totalt lotteri, säger Sellström.
En del medlemmar såg en sådan omröstning som odemokratisk och även om Sellström vill få ett regelverk på plats, håller han till viss del med om den synpunkten.

Aspök


De hade förberett sig på en
lång och komplicerad votering med ytterst oklart utfall och det kändes inte som ett seriöst lagstiftningsförfarande.
– Oavsett vilken partitillhörighet talmannen hade haft, hade personen i fråga landat i samma slutsats, menar Sellström.

Kristdemokraterna kommer att internt jobba hårt för att färdigställa paketet under nuvarande mandatperiod och Sellström är förvissad om att de kommer att klara det.
– Och även om det inte lyckas, kommer vi att fortsätta arbeta för att paketet ska gå igenom under nästa mandatperiod.

Om era föresatser faller, ser du det som ett misslyckande sett ur ett svenskt perspektiv?
– Ja. Att inte få igenom Mobilitetspaketet så snart som möjligt är ett slag mot svensk transportnäring, avrundar Anders Sellström.

Något Sellström tycker känns olustigt i samband med beslutet, är att han noterar att det finns svenska ledamöter på vänsterkanten som försöker få beslutet att framstå som en komplott iscensatt av högern.
– Det är rent nonsens och ett knep för att i en EU-valrörelse sno åt sig några billiga poäng, säger han.
Alla med någon form av inflytande har sagt sig vilja rösta om detta innan EU-valet, men att det måste ske demokratiskt och enligt regelboken. Inte vara ett lotteri.

Vi har även talat med Antonio Tajanis kontor och skickat frågor till honom, men trots god tidsmarginal och påminnelser, kommer inga svar.

Anders Sellström är övertygad om att det blir ett mobilitetspaket innan mandatperioden är över och kanske får han rätt.

I morgon, tisdag, ska det nämligen röstas i timmar på de nära nog oräkneliga ändringsförslagen som kommit in från medlemsstater främst i östra Europa.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-01 15:35
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet Omröstning