Fortfarande råder stor osäkerhet inför omröstningen om Mobilitetspaketet

Torsdagen den 7 mars beslutade Europaparlamentets politiska gruppers ordföranden att preliminärt inkludera de sociala- och marknadsaspekterna i det första mobilitetspaketet. Det vill säga att utstationering av förare, färdskrivare, kör- och vilotider, cabotage och marknadstillträde inkluderas på agendan för Parlamentets plenarsession den 25-28 mars.

Även om det innan beslutet fattades var ytterst oklart endast några få timmar innan talmanskonferensens möte hölls som skulle avgöra vilken uppföljande process dessa känsliga frågor i det första mobilitetspaketet skulle få, verkar situationen nu ha blivit något tydligare.

Den otydlighet som kringgärdat detta ämne de senaste månaderna, har medfört att vi inte kan vara säkra på att det kommer att bli en omröstning vid den andra plenarsessionen. Ytterligare två talmansmöten kommer att äga rum mellan nu och fram till den andra plenarsessionen, nämligen den 14 och 21 mars och det är inte alls omöjligt att ytterligare beslut fattas.

I vilket fall som helst skulle beslutet om att inte rösta om dessa saker under första sessionen i mars, en gång för alla undanröja hoppet för dem som fortfarande hoppas på att de interinstitutionella förhandlingarna (triloger) skulle kunna genomföras med EU-rådet innan slutet av innevarande mandatperiod.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-12 10:15
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet Omröstning Schysta villkor