EU kräver kraftig skärpning av klimatmålen

Dalunde (MP): ”En milstolpe”

Idag röstade Europaparlamentet igenom en resolution om hur EU ska uppnå sina klimatmål. Signalen var tydlig: Unionen måste höja ambitionerna. Mest betydelsefullt var att parlamentet kräver en kraftig skärpning av EU:s kortsiktiga klimatmål. Från ett mål om 40 till 55 procents minskade utsläpp till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

Dagens omröstning kommer i ett skede när förhandlingarna om EU:s långtidsstrategi för klimatet är i full gång. Omröstningen ska ses som Europaparlamentets inspel om vad som ska ingå i det dokumentet. Senast nästa år ska EU ha antagit strategin, står det i pressmeddelandet.

Att parlamentet nu kräver en höjning av målen till 2030, är en milstolpe menar Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
– Mycket välkommet att Europaparlamentet idag tog ställning för att öka EU:s 2030-mål till 55%, säger han. FN:s klimatpanel IPCC har varnat för vilken katastrof som väntar om vi inte agerar nu. Därför är det viktigt att vi sätter hård press på kommissionen och medlemsländerna. Vi kan inte fortsätta skjuta den gröna omställningen på framtiden – vi måste öka klimatambitionerna nu.

EU:s ministerråd väntas ta ställning till innehållet i unionens långsiktiga klimatstrategi i maj. Innan dess väntas hårda förhandlingar.

Linnéa Engström, Europaparlamentariker för Miljöpartiet, menar att ministerrådet inte längre kan blunda för klimathotet.
– Runt om i Europa växer ilskan för att inget görs i klimatfrågan. Våra skolungdomar strejkar och kräver handlingskraft, säger hon. Idag har Europaparlamentet visat att man tar denna oro på allvar. Nu är det upp till medlemsstaterna att visa att man också gör det.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-14 13:50
Kategori:
Taggar: EU Klimatmål Miljö Miljöpartiet