Ekobonus – en del av en större helhet

Trafikanalys har i rapporten En Breddad Ekobonus, redovisat sitt regeringsuppdrag. De föreslår en ekobonus som riktas in på omlastningsstöd till intermodala transporter. Sveriges Åkeriföretag ser förslaget som en del av lösningen mot en fossilfri transportbransch.

Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag, säger att förslaget är ett steg på väg, men de efterlyser en tydligare inriktning och ett större grepp för hur godstransporter på väg kan effektiviseras på ett hållbart sätt.
– Omlastningsstöd påverkar marginellt en möjlig överflyttning av gods till järnväg, säger han.

Det är främst transportköparna som avgör vilka trafikslag som är mest lämpliga för ett specifikt uppdrag. Eftersom de vanligaste transporterna är kortväga, så används lastbilar till övervägande del. Intermodala transporter riktas i huvudsak in på långväga transporter över 30 mil. 92 procent av antalet ton gods som transporteras med lastbil i Sverige reser kortare sträckor än 30 mil.

Rickard Gegö sammanfattar:
– I Åkerinäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft som är framtagen i samverkan med Fossilfritt Sverige, berättar vi hur godstransporter på väg kan effektiviseras på ett hållbart sätt, säger han. Där lyfter vi angelägna åtgärder som till exempel alternativa drivmedel, tyngre lastbilar och längre lastbilar, men implementeringen i Sverige går oroväckande långsamt, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-21 09:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekobonus Miljö Sveriges Åkeriföretag Trafikanalys