Ax Transport i rampljuset för kör- och vilotidsfusk – och för kollektivavtalsbrott

Företagets VD: ”Vi har ärvt problemen”

Transportstyrelsen har pågående tillsynsärenden av företaget som bland annat rör kör- och vilotiderna. Brott mot kollektivavtalet, överträdelser mot kör- och vilotiderna samt en rad andra försummelser vittnar om att det funnits brister sedan tid tillbaka, men inte heller den nya ledningen agerar skyndsamt för att ställa saker tillrätta.
På åkeriets hemsida framgår det att man är medlem i SÅ, BA och i Fair Transport.
På åkeriets hemsida framgår det att man är medlem i SÅ, BA och i Fair Transport.

Det är Stockholmsbaserade åkeriet Ax Transport AB som har dragits med lönsamhetsproblem. I mars 2017 köps de upp av Åländska Transmar som anser kompletterar Transmarkoncernens tjänsteutbud väl, skriver Ålandstidningen.

Idag heter Ax Transports vd Henrik Lindahl och hans närmaste chef är Mikael Wahlqvist. De tillträdde i juni 2018 för att vända motgång till framgång. Enligt uppgifter som Proffs har fått, informeras den nya ledningen omgående om de olika överträdelserna. Trots detta vidtas inga åtgärder.

Tvärtom säger informationen vi fått, att även den nya ledningen har bidragit till det fortsatta fusket med bland annat övertidstimmar.

Det är inte förrän informationen når Transportarbetareförbundets avdelning 5 i Stockholm som saker börjar hända. Ombudsman Lars Karlsson kallar då raskt ledningen till förhandlingar och just då riskerar företaget att få betala en mycket stor summa. Åkeriet erkänner emellertid bristerna och vill ta tag i problemen, vilket gör att slutsumman hamnar på 100 000 kronor i skadestånd till Transport.

Förhandlingarna äger rum den 19 februari och både Lindahl och Wahlqvist är närvarande.
– De sade att de upptäckt övertidstimmarna i september 2018 och medgav att rutinerna brustit, säger ombudsman Lars Karlsson till Proffs. De protesterade inte heller mot skadeståndsbeloppet de nu ska betala.


Skadeståndet grundar sig på
de brott mot kollektivavtalet som de begått, Bilaga A, ”Ej ansökt om övertidsdispens”.

Varje anställd ska få betald startpunktsutbildning om fyra timmar och det kan bli aktuellt med utbildning för trafikledarna.
– Jag har även erbjudit dem utbildning om kollektivavtalet, säger Lars Karlsson.

Det ska upprättas en rad andra rutiner, inte minst för hur behovsanställda ska hanteras samt arbetsmiljön i övrigt då det visat sig finnas kunskapsbrister inom företaget.

Ax Transport kommer att hållas under uppsikt ett antal år framöver.

Proffs når Ax Transports vd Henrik Lindahl per telefon och han bekräftar utfallet av mötet med Transport. Varför agerade ni inte tidigare? Ni har till och med sagt att ni skulle vänta till 2019? Han bekräftar detta.
– Nytt år, nya möjligheter, blir hans svar. Vi har ärvt problemen när vi tog över.


Att det har blivit mycket övertid
beror delvis på att förare vill köra mycket, berättar han. Något riktigt svar på varför kör- och vilotiderna överträds i så hög grad får vi inte, men väl att det nu ska bli ordning.

Vi skickar efter överenskommelse fler frågor till Henrik Lindahl, men dessa besvaras inte trots påminnelser. Vi lyckas faktiskt inte nå honom alls efter att vi har skickat mejlet.

Vi har även sökt Transmars vd Mats Clemes på alla sätt, utan att lyckas trots flera försök. Vi kontaktar då Transmars styrelseordförande, som säger sig inte känna till saken alls. Han får ta del av bakgrunden och de frågor vi ställt till Lindahl och Clemes och säger att han måste diskutera saken då informationen är ny för honom.

I skrivande stund har ingen återkommit med vare sig svar eller med avböjande att kommentera.

Lastbilen på fotot tillhör Ax Transport men har i
övrigt inget med artikelinnehållet att göra.

Foto: Ax Transport/Facebook

Proffs har fått ta del av dokument som bland annat visar hur mycket övertid som förarna i företaget har arbetat.
Proffs har fått ta del av dokument som bland annat visar hur mycket övertid som förarna i företaget har arbetat.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-01 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Ax Transport AB Kör- och vilotider Övertidsarbete Transmar Transportarbetareförbundet Transportfusket