Ändringar i mobilitetspaketet presenteras för splittrat EU

Nu kommer nya ändringar i mobilitetspaketet för Europaparlamentet att ta ställning till och att besluta om huruvida det räcker för att kunna rösta om mobilitetspaketet. De politiska grupperna är splittrade i frågorna varför det kvarstår en osäkerhet kring huruvida bedömningen görs att det blir tillräcklig uppslutning för att kunna rösta alls.

Ett brev med förslag till nya kompromisser i mobilitetspaketet, skickades den 28 februari med avsändarna Europaparlamentets talman Antonio Tajani, Ismail Ertug (S & D, Tyskland), Merja Kyllönen (GUE / NGL, Finland) och Pavel Telička (ALDE, Tjeckien).

De nya förslagen rör bland annat utstationering av chaufförer, kör- och vilotider, cabotage och tillgång till marknaden. Röstningen kommer att ske i Europaparlamentets nästa plenarsession under tiden 11–14 mars. Om uppslutningen bedöms bli tillräcklig, vill säga.

Brevet skickades innan talmanskonferensen för EU:s politiska grupper som ska besluta om uppföljningsprocessen av dessa mycket känsliga frågor den 7 mars.

Det är viktigt att finna kompromisser som kan stödjas av majoriteten av ledamöterna, men de politiska spänningarna kring dessa frågor, är fortfarande påtagliga trots att det gått en och en halv månad sedan EU:s Transportkommission avslog rapporterna om utstationering och kör- och vilotider.


De tre parlamentarikerna vill
nu först och främst ha en omröstning om innehållet i den rapport om utstationering som Kyllönens presenterade för parlamentets kommitté den 10 januari.

Beträffande Ertugs rapport, föreslogs det att den skulle läggas fram med endast två, mindre förändringar. Parlamentets kommitté beslutade att godkänna att det efter avslutad internationell transport ska få ske ett obegränsat antal cabotagetransporter under tre dagar följt av en ”cooling off-period” på 60 timmar och att fordonet ska återvända till etableringslandet innan det får utföra nya cabotageresor.

Ändringen som nu föreslås av de tre är en ”cooling off-period” på fem dagar, men utan krav på återvändande till etableringslandet innan nya cabotageresor får göras.

Slutligen, med hänvisning till skrivningen om kör- och vilotider som författats av Wim van de Camp (EPP, Nederländerna), vill Ertug, Kyllönen och Telička ta upp den text som fick avslag av kommittén, men med två ändringar, varav den ena är signifikant.

Ertug, Kyllönen och Telička vill ha ett totalförbud mot att ta den ordinarie veckovilan i hytten. Van de Camp vill emellertid att den vilan ska få tas i hytten om lastbilen står på en säker plats med tillräckliga faciliteter.

Dessutom kommer kommissionen att uppmanas bedöma möjligheten att införa särskilda regler för bussförare.

Nu är det upp till talmanskonferensen att bedöma huruvida dessa förslag kan stödjas av en majoritet av parlamentsledamöterna och om det är läge att rösta om dessa sociala marknadsaspekter i det första mobilitetspaketet vid nästa plenumsession.

De politiska grupperna är splittrade i dessa frågor varför en viss osäkerhet om utfallet kvarstår.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-04 15:34
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet Politik