Sveriges Åkeriföretag presenterar färdplan till fossilfri åkerinäring

Idag presenterar åkerinäringen sin färdplan till fossilfrihet år 2045. Lastbilstrafiken står enligt Sveriges officiella statistik för sju procent av vårt lands utsläpp och godstrafikarbetet på väg förväntas öka. Det finns en hel del åtgärder och politiska beslut som skyndar på omställningen, enligt Sveriges Åkeriföretag som tagit fram färdplanen

Tove Winiger, politik- och hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag, säger att omställningen till en klimatsmart åkerinäring är i full gång.
– Det är roligt att idag kunna presentera färdplanen som skissar utvecklingen och redogör för de åtaganden som bidrar till den klimatpolitiska måluppfyllelsen, säger hon i ett pressmeddelande.

Färdplanen syftar till att identifiera en tillväxtorienterad politik som stärker de svenska åkeriföretagens konkurrenskraft och därmed bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv, samtidigt som utsläppen minskar. Till år 2045 ska Sverige ha netto noll utsläpp av växthusgaser.

Färdplanen innehåller förslag med inriktning på att kraftigt minska utsläppen från tunga lastbilar samtidigt som priskonkurrens motas bort.
– En viktig utgångspunkt är att får vi inte ordning på konkurrensen från företag som prisdumpar med dåliga sociala villkor och bristande miljöprestanda, så kan klimatpolitiska styrmedel riskera att prisa ut den svenska åkerinäringen, säger hon.

Konsekvensen skulle inte vara ett minskat trafikarbete utfört av lastbilar, utan att de utförs av åkeriföretag hemmahörande i andra länder med lägre klimat- och miljökrav, avslutar Tove Winiger.

I färdplanen föreslås bland annat en skatteväxling från drivmedelsskatt till kilometerskatt; ett snabbt införande av högkapacitetsfordon som minskar utsläppen med upp till en femtedel; samt strategi för ökad biodrivmedelsanvändning i åkerinäringen.

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-06 13:46
Kategori: Nyheter
Taggar: 2045 Fossilfritt Klimatmål Miljö