Så påverkar utländska äldre fordon utsläppsstatistiken

Enligt preliminära siffror från Trafikverket visar att utsläppen från hela transportsektorn under de första 11 månaderna år 2018, ökat med 0,5 procent. Ökad trafik och en fundamental förändring i drivmedelspolitiken anger Sveriges Åkeriföretag som en del av detta. Frågan är hur utsläppssiffrorna beräknas. Och tar man hänsyn till att det rullar ett inte helt blygsamt antal dragbilar på våra vägar som inte har den allra senaste avgasreningstekniken?

I ett pressmeddelande gick Sveriges Åkeriföretag ut med siffror som visade att lastbilars utsläpp ökar. Vi kontaktar Sven Hunhammar, måldirektör, miljö och hälsa, strategisk utveckling på Trafikverket, för att fråga hur de kommer fram till utsläppssiffrorna.

Med tanke på de stora framsteg lastbilstillverkarna gör för att nå minskad bränsleförbrukning och därmed mindre utsläpp samt tar fram motorer för alternativa bränslen och kombinationer av desamma, måste frågan ställas varför utsläppen ändå ökar.

Antalet lastbilar ökar och branschfolket ser ett ständigt ökande antal utländska ekipage på vägarna från länder som inte ställer samma miljökrav på sina åkerier. Kan det bidra till de negativa siffrorna?
– Man får skilja på utvecklingen under föregående år och i ett längre perspektiv, säger Hunhammar. Sedan 2010 har utsläppen från tunga lastbilar minskat med 20 procent. Detta beror på både energieffektivare fordon och ökad andel biodrivmedel.

Drygt en fjärdedel av dieseln (26 procent) som tankas i Sverige är förnybar biodiesel bestående mest av HVO, men även RME.

Under förra året ökade dock utsläppen från vägtrafiken och särskilt från tunga lastbilar, fortsätter han. Det beror på att lastbilstrafiken ökade med närmare 3 procent.
– Den energieffektivisering som skedde genom att nyare energieffektiva lastbilar ersatte äldre mer bränsletörstiga, räckte inte till för att kompensera för trafikökningen, säger han.


I Trafikverkets beräkningar
kompletterar de informationen om de svenska lastbilarna med specialundersökningar av utländska lastbilar både genom den lastbilsundersökning som samtliga länder gör i Europa och genom egna mätningar vid Sveriges gränser.
– Vi får därmed en bra bild av vilka lastbilar som trafikerar det svenska vägnätet samt också hur mycket trafik de tillsammans ger, säger Hunhammar. Detta stoppas in i den modell som vi har för att beräkna utsläpp av både växthusgaser och olika avgaser såsom partiklar och kväveoxider.

Förenklat räknas utsläppen ut genom att antal kilometer som en viss typ av lastbil kör. Exempelvis ett 60-tons ekipage av årsmodell 2013 med 50 procent last som uppfyller Euro 5-krav, med SCR, som kör i 89 km/h på landsväg med skyltad hastighet 80 km/h och med fritt flöde vid 8 graders utomhustemperatur. Detta multipliceras med en emissionsfaktor som precis motsvarar denna lastbil vid dessa förhållanden.

Emissionsfaktorerna i den modell som Trafikverket använder, tas fram genom ett europeiskt samarbete där emissionslaboratorium över hela Europa gör mätningar. Modellen innehåller alla de olika typer av lastbilar som finns i Europa.

Enligt standarden som gäller för klimatrapportering enligt EU och klimatkonventionen, ska beräkningar av koldioxid och energianvändning stämmas av mot drivmedelsleveranser i Sverige.
– Alla länder gör likadant och därmed stämmer summan globalt sett och rätt bra för EU som helhet också, säger Hunhammar. Om det nu är så att många utländska åkare tankar innan de kommer till Sverige och låter bli att tanka här, så gör det att utsläppen blir lägre i Sverige men högre i det land där de tankat.

Vi ser att äldre, mindre miljövänliga fordon som sålts bort från Sverige, kommer tillbaka hit för att köra mer eller mindre konstant i de nordiska länderna. Har sådant tagits med i siffrorna?
– Som sagt, just vad gäller fordonen så tar vi hänsyn till det, men det blir lägre utsläpp av koldioxid som är direkt kopplat till drivmedelsmängder levererade i Sverige, avrundar Sven Hunhammar.

Foto: Göran Rosengren, arkiv

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-07 16:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Klimatmål Miljö Statistik Trafikverket Utsläpssberäkning