DEBATTARTIKEL

Morell om bristande myndighetsfunktioner:

Den seriösa åkerinäringen sitter med ”Svarte Petter”

Under tisdagen publicerar Proffs en artikel där Trafikverket inte anser att rastplatser är en del av den prioriterade vinterväghållningen. Det är särskilt en mening som får mig att reagera och den lyder enligt följande: ”Det finns inte heller lagar eller andra krav som kräver att parkeringsfickor, rastplatser och liknande sidoytor ska halkbekämpas.”
Thomas Morell (SD).
Thomas Morell (SD).

Det må vara att det inte finns något lagligt krav på att snö och halkbekämpa rastplatser och parkeringsfickor, men det finns ett utpekat krav på yrkesförarna att de måste ta ut sina raster i tid. Hur skall det gå till om det inte finns någon plats att stanna på?

Alla som någon gång suttit bakom ratten i ett tungt fordon, vet hur vanskligt det är att stanna på en frusen och sluttande yta. Efter en stund har isen smält under de varma hjulen och fordonet glider iväg ut i diket, in i en snövall eller mot ett annat fordon.

Finns det inte grusade eller saltade ytor att stanna på kan ju inte förarna ta ut sina lagstadgade raster!

En annan myndighet i Sverige påför åkerier sanktionsavgifter om en förare inte tar ut sin rast i tid. För ett åkeri kan det snabbt bli fråga om stora belopp om de får en kontroll just i vinterperioden, ty Transportstyrelsen anser att åkeriet planerat sin verksamhet dåligt om det uppstår en överträdelse. Det kan väl ändå inte vara dålig planering hos åkerier när Trafikverket brister i sin verksamhet, någon ordning får det väl ändå vara!

För övrigt är det inte bara under vintern de här problemen dyker upp. Även sommartid är antalet rastplatser begränsade eftersom de i allt högre utsträckning blivit uppställningsplatser för utländska åkerier. Dessutom ser vi också tydliga mönster med stölder ur fordon eller annan kriminell verksamhet utmed de större vägarna.

Risken att utsättas för brott får förare att köra vidare till en säkrare plats för sin rast eller dygnsvila. Tiden för rast och vila skall ju främst vara en möjlighet för föraren ta igen sig, inte att uppfylla en given tidsrymd.

Svenska förare och åkerier har hamnat i en strykklass då de ständigt knuffas åt sidan av myndigheter och osund konkurrens. Hur skall man kunna leva upp till en myndighets krav, när man samtidigt lämnas i sticket av en annan myndighet?

Den seriösa åkerinäringen sitter helt enkelt med ”Svarte Petter” i knät! Trafikverket förstår uppenbarligen inte sitt uppdrag då de helt bortser från den tunga trafikens behov.

Transportstyrelsen klappar sedan till åkerierna för att de inte uppfyller Transportstyrelsens krav, vilket i sin tur är en direkt konsekvens av att Trafikverket inte förstår åkeriernas behov av rastplatser!

Lägg därtill polisledningens iskalla hållning till sitt eget uppdrag gällande kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Att trafikpolisen mer eller mindre har utplånats är en direkt följd av polisledningens ointresse för trafikövervakning. Polisens frånvaro ute på vägarna har lett till ”all time high” med olaglig trafik, manipulerade färdskrivare och annat elände!

I denna soppa av usel myndighetsutövning förväntas seriösa åkeriföretagare och deras anställda utföra sitt dagliga värv. Den seriösa åkerinäringen är bokstavligt talat kastad till vargarna och vargflocken består av både myndigheter och osund konkurrens!

Med tanke på alla de skatter som den svenska åkerinäringen bidrar med till statskassan, kan de rimligen begära ett bättre utfall på sina inbetalda skatter!

Som lök på laxen saknar landet en regering och därför är också de politiska verktygen ytterst begränsade under den tiden.
Det vilar ett tungt ansvar på de politiker som har försatt landet i den här situationen.

Nu är det sannerligen dags att bära in verktygslådan på spelplanen och bemanna alla verktygen med kompetent personal!

Thomas Morell, riksdagsledamot
Sverigedemokraterna

Läs även: Trafikverket: Glashala parkeringsfickor något man måste räkna med

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-09 12:40
Kategori: Debatt
Taggar: Halkbekämpning Trafikverket Transportstyrelsen Vägunderhåll