Bilinspektörerna i Helsingborg borta till sommaren?

Trafiken rullar på i en aldrig sinande ström ute på E6 vid Långeberga i Helsingborg. En trafikpolis och en bilinspektör bemannar kontrollplatsen i den mörka vinterkvällen. Trafikpoliserna i landet är få till antalet, bilinspektörerna ännu färre. Helsingborg är inget undantag. Där är bilinspektörerna så få, och så pass till åren komna, att de från och med i sommar riskerar att bli noll till antalet.

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

Trafikpolisen i Helsingborg har under de senaste åren gjort sig kända för att vara väldigt effektiva i kampen mot transportfusket. Och i det arbetet har bilinspektörerna spelat en viktig roll.

Lars-Olof Tuvesson är en av två bilinspektörer som arbetar med utgångspunkt från Helsingborg. Han fyller 64 år om cirka en månad och i dag arbetar han 80 procent. Att jobba utomhus i ur och skur har satt sina spår och Tuvesson berättar att han bland annat har fått artros i sitt ena knä.

Eftersom han brinner för sitt jobb, skickade han en ansökan till arbetsgivaren där han önskade att gå ner ytterligare 30 procent, alltså från en 80- till en 50-procentstjänst.
– Det fick jag inte, säger Tuvesson.

Han skickar därför istället in en ansökan om 30 procents tjänstledighet fram till dess han fyller 65 år, om lite drygt ett år.
– Men jag fick avslag även på den. Att fortsätta jobba 80 procent känner jag att jag inte klarar, förklarar Lars-Olof Tuvesson.


Det enda alternativet som
därmed tycks återstå är att Lars-Olof Tuvesson lämnar in sin avskedsansökan. Det skulle i så fall innebära att Helsingborg förlorar båda sina bilinspektörer eftersom hans 65-årige bilinspektörskollega slutar den 31 maj.

Proffs har fått läsa beslutet som Polismyndigheten skickade till Tuvesson om hans önskemål gällande tjänstledighet. ”Polismyndigheten avslår ansökan om tjänstledighet dels på grund av verksamhetsskäl och dels då inte har framkommit särskilda skäl med stöd av lag eller kollektivavtal att bevilja tjänstledighet”, skriver man som motivering. Ett beslut som dessutom inte går att överklaga.

Proffs kontaktar Daniel Lindberg, tillförordnad chef i lokalpolisområde Helsingborg, som är den som skrivit under beslutet. Om Helsingborg riskerar att tappa 100 procent av sina bilinspektörer i juni. I avslaget hänvisas till begreppet ”av verksamhetsskäl”. Vad betyder det?
– Att vi gör en individuell bedömning av vad det innebär för verksamheten om någon minskar sin arbetstid, säger han. Vi har en bemanningsplan.

Blir det då inte något paradoxalt att ange verksamhetsskäl om den sökande vid ett avslag istället väljer att sluta helt?
– Vi vill ju inte att de ska sluta och det har inte med ekonomin att göra, säger han. Det har med antalet medarbetare att göra.

Lindberg tar ett hypotetiskt fall där han har en grupp på tio personer varav tre går i exempelvis deltidspension.
– Jag kommer inte att kunna ersätta deras arbetstidsbortfall med annan arbetskraft och då kan verksamheten påverkas, förklarar han.


Hur ska ni lösa det i
Helsingborg nu när ni kanske blir av med samtliga bilinspektörer?
– Det är ingen lätt sak och därför är det viktigt för myndigheten att slussa in nya duktiga medarbetare och just nu pågår ett anställningsförfarande vad beträffar bilinspektörer, säger han.
När ansökningarna är klara, kommer de som blir aktuella att genomgå en utbildning.

De har utlyst tjänster, men inget bestämt antal. Det är rimligt att tänka sig en eller två till att börja med eftersom det är en process där man ska kunna ta hand om de nya när de kommer, säger han och vi undrar vem som ska ta hand om dem när deras företrädare redan har slutat.
– De kommer ju att gå in i trafikgrupperna med de andra, svarar Lindberg.

Trafikpolisens verksamhet är något som diskuteras frekvent. Eftersom det tar tid att få in duktiga medarbetare, måste de finna ett sätt att slussa in dessa på kontinuerlig basis.

Nu blir det sannolikt ett glapp innan Helsingborg åter har egna bilinspektörer på plats. Hur kommer ni att hantera det?
– Vi får hämta in kompetens från regionen under tiden, säger Lindberg.


Proffs kontaktar en trafikpolis
med lång erfarenhet av yrket och han blir både bestört och irriterad över Daniel Lindbergs resonemang.
– Det måste finnas sätt att kompromissa fram lösningar. Man får inte glömma bort att man inte kan hämta färdiga bilinspektörer på Arbetsförmedlingen. Först ska man hitta en person med rätt kompetens och därefter, som ni nämner ska de utbildas. Och sedan certifieras. Det tar tid och därför borde man rimligtvis kunna behålla bilinspektör Tuvesson på halvtid utan bekymmer, förklarar polisinspektören som vi talar med.

Att hämta in kompetens från andra håll i regionen är inget som polisinspektören ser som en hållbar lösning.
– Bilinspektörerna behövs sannolikt där de finns idag. Lite som att ha flera hål i skrovet på en båt men endast en enda kork att täta med. Man flyttar helt enkelt problemet.

Foto: Göran Rosengren

Trots att bilinspektör Lars-Olof Tuvesson bär på en ovärderlig erfarenhet och att han brinner för sitt jobb, nekas han möjligheten att gå ner till halvtid. Byråkrati på en osunt hög nivå? Svårt att finna bättre ord anser Proffs-redaktionen.
Trots att bilinspektör Lars-Olof Tuvesson bär på en ovärderlig erfarenhet och att han brinner för sitt jobb, nekas han möjligheten att gå ner till halvtid. Byråkrati på en osunt hög nivå? Svårt att finna bättre ord anser Proffs-redaktionen.

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-04 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Helsingborg Transportfusket