Transportfusk upp i kammaren i eftermiddag

Transportfusk, infrastruktur och att flytta företagskontrollerna bort från Transportstyrelsen som Thomas Morell (SD) menar saknar tillräcklig kompetens, är några ämnen som han kommer att ta upp idag under en debatt i kammaren. Sverigedemokraterna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsfördelningen inom utgiftsområde 22. Den handlar om kommunikationer, förklarar Morell i ett pressmeddelande.

Vägtrafikens roll i det svenska samhället, kommer att lyftas och att alla trafikslag bör inkluderas i en heltäckande transport- och infrastrukturplanering.

Övergångsregeringens budgetförslag är inte tillräckligt långtgående, anser han och kommer att ta upp ett antal exempel på vad som behövs och vad han anser är fel.

Bland annat att det i ett väl fungerande hållbart samhälle bör rätt förutsättningar skapas för att vägnätet ska kunna samverka med andra trafikslag oavsett om det handlar om leveranser av livsmedel till en lokal butik på landsbygden, tunga transporter till industrin, regionalt gods eller persontransporter.

Väl fungerande vägar säger han behövs för viktiga samhällsfunktioner som exempelvis försvaret och räddningstjänsten.

Thomas Morell vill även att kammaren ska visa ett ökat intresse för trafiksäkerheten. Varje individ som omkommer i trafiken, kostar samhället 46.6 miljoner kronor, säger han. Lidandet för de efterlevande går inte att mäta i pengar.


Trots att vägarna blivit säkrare
sedan 60-talet, har nu de positiva siffrorna stannat upp, till och med vänt neråt. För att förbättra infrastrukturen och med det öka trafiksäkerheten, säger Morell att de 345 miljoner utöver regeringens budget som Sverigedemokraterna vill tillföra transportinfrastrukturen, behövs.

Han kommer även att lyfta deras förslag på en satsning på en särskild enhet för kontroll av den yrkesmässiga trafiken. En enhet med specialutbildade tjänstemän med en kompetens den reguljära polisen inte har.

Den osunda konkurrensen är ett annat ämne som adresseras. Medan de oseriösa flyger under radarn och skor sig på fusket, går de seriösa på knäna, eller i konkurs. Bland de oseriösa återfinns även kriminella som behöver logistikflöden för sin brottsliga verksamhet.

Manipulerade färdskrivare har en påtagligt negativ inverkan på konkurrensförhållandena och han kommer att peka på artiklar som talar om extraförtjänster om 500 000 till 600 000 tusen kronor.

Ett av Sverigedemokraternas förslag handlar om att företagskontrollerna ska flyttas från Transportstyrelsen och istället utföras av dem som utför kontrollerna på väg. Enligt Sverigedemokraterna räcker Transportstyrelsens kompetens inte till för den uppgiften.

Om ni vill lyssna på hans framförande och eventuellt följande replikskifte, gör ni det här. Beräknad tidpunkt är vid cirka 17-18.00.

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-19 12:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Debatt Riksdagen Thomas Morell Transportfusket