Transport: Fortfarande möjligt att utnyttja förare

Ministrarna enades i Bryssel om en gemensam ståndpunkt om nya vägtransportregler. Resultatet blev bättre än väntat då de enats om att strama åt befintliga regler på de flesta områdena. Från fackligt håll tycker man ändå att de sociala villkoren för chaufförerna inte har beaktats tillräckligt.

Beskedet från Rådmötet i Bryssel den 3 december, var i mångt och mycket bättre än väntat. Inte minst för att de enades om att begränsa möjligheterna att systematiskt utnyttja cabotagereglerna, kombi- och utstationeringsdirektivet.

Transports förbundsordförande Tommy Wreeth säger att många transportupplägg som idag förekommer i Sverige och som vi ser som fusk eller åtminstone gråzon, blir med det nya förslaget olagliga.
– Det går exempelvis inte att åka över gränsen till Norge för att starta en ny cabotageperiod när en karensperiod på fem dagar införs, säger han.
Detta förutsatt att förslagen går igenom hela den långa vägen som nu väntar innan slutgiltiga beslut fattas.

Däremot ser Transport inte att förslaget kommer kan sätta stopp för trötta förare som bor i sina bilar på parkeringsplatser runt om i landet.
– Här ser vi tydliga eftergifter till nationer i Östeuropa där många arbetstillfällen hänger på att jobba i länder som Sverige, säger Wreeth.


Det stora problemet
menar han är att de inte har tagit tag i kör- och vilotiderna.
– Det kommer att vara tillåtet att ta förkortad veckovila i bilen och i praktiken kommer det att betyda att man kan ligga ute i tre veckor i sträck, säger han.
Det blir alltså en fortsättning med trötta förare och dålig trafiksäkerhet, står det i pressmeddelandet.

Nu säger han att de kommer att satsa alla sina resurser på att påverka Europaparlamentet att styra upp de sociala villkoren.
– Först då har vi ett bra regelverk, säger Wreeth. Värt att notera för våra svenska politiker är att inget regelverk är bättre än hur väl efterlevnaden kontrolleras.
Den frågan kommer Transport att outtröttligt driva nationellt, avrundar Tommy Wreeth.

Nu när ministerrådet har en ståndpunkt, ska också Europaparlamentet enas om en sådan. Först då kan förhandlingar om ett slutgiltigt beslut inledas mellan ministerrådet och Europaparlamentet.

Foto: Transportarbetareförbundet

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-05 08:50
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet Transportarbetareförbundet Transportfusket