Scania och Havi i grön distribution för McDonalds

HAVI och Scania är nyckelleverantörer för distributionskedjan när McDonalds svarar upp mot ökade kundkrav på hållbara transporter. I Spanien ökar bolagen takten i den femårsplan som syftar till att minska koldioxidutsläppen från restaurangkedjans transporter.

McDonalds logistiknätverk transporterar livsmedelsprodukter mer än 400 miljoner kilometer per år. Förutom att säkerställa att tusentals produkter varje dag kommer fram till McDonalds restauranger i bästa möjliga skick, vill McDonalds samarbeta med leverantörer och deras partners för att minimera miljöpåverkan från logistikverksamheten.

HAVI Spanien kommer att innan årets slut ha 14 gasdrivna fordon som ska leverera produkter till McDonalds restauranger från HAVI:s distributionscenter i Madrid och Barcelona. 12 kommer att gå på flytande naturgas (LNG) och två kommer att gå på komprimerad naturgas (CNG). Tidigare har HAVI i Spanien haft två CNG lastbilar vilket ger en ny total på 16 gasfordon.

Lastbilarna är konstruerade för att i stort sett inte generera några luftföroreningar alls och att kraftigt minska koldioxidutsläppen i städer. LNG och CNG minskar koldioxidutsläppen med ungefär 20 procent. Tack vare användandet av gasmotorer blir McDonalds logistikkedja framtidssäkrad för flytande och komprimerad biogas som kan blandas i naturgasen eller helt ersätta den. Detta möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90 procent så snart biogaserna blir tillgängliga på den breda marknaden.


Med tysta motorer och
kylutrustning orsakar lastbilarna också betydligt mindre buller än konventionella distributionsfordon, vilket ytterligare minskar miljöpåverkan vid transporter i stadsmiljö. I Madrid kommer fordonen att vara utrustade med en speciell eldriven kylutrustning, vilket minskar koldioxidutsläppen och bullernivåerna ännu mer.

HAVI:s och Scanias plan för grönare vägtransporter är i linje med MOVALT, ett spanskt regeringsinitiativ som syftar till att transformera vägtransportflottan till fordon med låga utsläpp. MOVALT stöder också McDonalds initiativ Scale for Good som fokuserar på prioriterade områden för förändringar i livsmedelsbranschen avseende några av de största miljömässiga och sociala utmaningarna som världen står inför idag. Det inbegriper hållbara köttprodukter, familjefrågor, klimatförändringar, förpackningar och återvinning, samt möjligheter för ungdomar.

I mars 2018 blev McDonalds det första restaurangföretaget i världen som möter den globala klimatförändringen genom att sätta upp ett mål för att kraftigt minska sina utsläpp av växthusgaser som är verifierat av Science Based Target.
– Det här partnerskapet är ett exempel på hur transportföretag, logistikleverantörer och lastbilstillverkare kan samarbeta för att leda skiftet mot ett hållbart transportsystem. Det är uppmuntrande att se hur fler och fler kunder, och kundernas kunder, kräver den här typen av lösningar, säger Sebastián Figueroa, Managing Director, Scania Iberia.

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-20 15:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Hållbara transporter HAVI McDonalds Miljö Scania