Ertug: ”Östfordon ska inte permanent befinna sig i väst”

Ministermötet i Bryssel den 3 december har skapat rubriker som bland annat talar om den stora svenska segern och att det nu kommer att bli förändringar. Flera media och uttalanden har gett skenet av att slutgiltiga beslut fattats under mötet. Så är inte fallet. Vi har inhämtat några svenska och tyska EU-parlamentariska röster.

EU-parlamentarikerna deltog inte på ministermötet, men det gjorde infrastrukturminister Thomas Eneroth (S). Vi frågar honom om vad han var mest nöjd med efter mötet.
– Jag är särskilt nöjd med att vi fått gehör för våra krav om utstationering, ökad kontroll och reglering av kombinerade transporter, säger han till oss.

EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) sitter i EU:s Transportutskott. Transportutskottet ska snart också rösta om mobilitetspaketet. Hur ser hon på det som åstadkoms under Rådsmötet?
– Överenskommelsen i Rådet om mobilitetspaketet är ett viktigt steg i rätt riktning för bättre villkor, regler och kontroller i vägtransportsektorn, säger hon till oss. Nu fortsätter vi arbetet i parlamentet och vi ska försöka förbättra förslaget ytterligare.

För Ulvskog är det självklart att svenska löner och villkor ska gälla när man kör i Sverige.


Den tyske, socialdemokratiske
EU-parlamentariker Ismail Ertug, tillika transportpolitisk talesperson för de europeiska socialdemokraterna, är den som ersatte Jens Nilsson (S) som cabotagerapportör. Han har gått ut med ett pressmeddelande i Tyskland för att berätta om hur han ser på mötet.

De viktigaste resultaten skriver han är att förare ska omfattas av utstationeringsdirektivet och därmed få minst den minimilön, semester och annat enligt de normer som är det normala i det land de arbetar i, under förutsättning att de inte kör renodlad import/exporttrafik.

Inte heller ska förarna behöva spendera sin ordinarie veckovila i hytterna och de ska kunna återvända till företagets huvudkontor var fjärde vecka. De kommer nu att fortsätta kämpa för att förbättra de svaga delarna i Rådets överenskommelser.
– Det är exempelvis fortfarande viktigt att det östeuropeiska fordonen inte permanent befinner sig i Västeuropa och med chaufförer som byts ut genom att de forslas fram och tillbaka med minibussar över hela Europa, säger Ismail Ertug.

Rådets överenskommelse är ett steg i rätt riktning och också ett resultat av socialdemokraternas outtröttliga motstånd i Parlamentet mot liberalisering och flexibilitet till förmån för förarnas bästa, står det vidare i meddelandet.

Michael Detjen, talesperson för Europa-SPD, uttalar sig också i pressmeddelandet och säger att principen om lika lön på samma arbetsplats måste gälla för alla arbetstagare inom transportbranschen.
– Rådets har enats om att göra färre undantag i utstationeringsdirektivet, säger han. Förarna ska inte ha sitt hemlands lön när de arbetar i ett annat land då det skulle undergräva den stora parlamentariska framgången med lagstiftningen om utstationering av arbetstagare.

Nu ska Rådets överenskommelse manglas i ytterligare instanser och EU:s Transportutskott ska också rösta om hur de vill se mobilitetspaketet. Den röstningen ska också igenom flera instanser innan allt kan samlas i ett enda paket som det ska röstas slutgiltigt om.

Foto: Göran Rosengren

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-06 16:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage EU Ismail Ertug Mobilitetspaketet Transportfusket Utstationeringsdirektivet