Renhållningsbolaget Urbaser har fått leverans av 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic lastbilar som ska användas i Stockholms Stad. Foto: Mercedes-Benz

50 biogasdrivna Mercedes-Benz till Stockholms sophämtning

Renhållningsbolaget Urbaser har fått leverans av 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic lastbilar som ska användas i Stockholms Stad. Det är den största leverans av modellen som någonsin gjorts i Sverige. Bilarna kommer att köras på biogas som till stor del produceras av det matavfall som bilarna själva samlar in.

Urbaser som tog över Reno Nordens verksamhet i Sverige i våras är landets största aktör när det gäller avfallstransporter. Totalt har man cirka 500 anställda och 350 lastbilar, varav Mercedes-Benz Econic är den enskilt vanligaste modellen.

Under en lång tid har man ansvarat för hämtningen av hushållsavfall i stora delar i Stockholm. Nu har man även hand om insamling av matavfall, något som passande nog sker med biogasdrivna lastbilar då matavfallet omvandlas till just biogas.

50 nya Mercedes-Benz Econic har köpts in för att kunna klara av uppdraget.
– Econic är den enda lastbil på marknaden som verkligen är byggd för att jobba som sopbil, säger Urbasers vd Peter Ekholm. Arbetsmiljön är i en klass för sig! Fler än 50 % av alla våra lastbilar i hela landet är Econic idag.


Econics hytt ser mer ut
som en buss, och har ett väldigt lågt insteg. Det betyder mycket för personal som går ut och in i bilen kanske 500 gånger per dag.
– Det är inte bara det låga insteget, utan även att föraren kan gå rakt genom hytten och ut på högersidan utan att gå ut i trafiken. Bussdörrarna på högersidan är suveräna och gör det lättare att arbeta i trånga miljöer.

En annan aspekt på arbetsmiljö är att Econic har mycket större glasytor än andra lastbilar. Det gör att sikten blir bättre och att föraren inte blir lika stressad över risken att det finns oskyddade trafikanter som han inte ser.

Att sopbilarna körs på biogas var ett krav i upphandlingen från Stockholm Stad. 
Biogas är ett förnybart drivmedel som produceras bland annat av insamlat matavfall och slam från reningsverk. Detta rötas i en speciell process och renas från CO2 och slutprodukten består till 97 procent av metan. Förutom att det är ett förnybart bränsle släpper det också ut mindre kväveoxid och partiklar samt ger tystare fordon. Restprodukten – rötmassan – är kväverik och används som naturgödsel.
– Mercedes har längst erfarenhet av gasdrivna lastbilar på marknaden och man känner att de verkligen kan tekniken. Inte minst ute på verkstäderna.

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-06 14:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Bigas Econic Ekonomi Företagsnyheter Mercedes-Benz