Stoneridge smarta färdskrivare redo i tid

Den 13 november 2018, introducerar EU-kommissionen ny lagstiftning för att reducera fusk genom manipulering av färdskrivaren, förbättra effektiviteten vid kontroll av systemet och reducera den administrativa bördan för åkerierna. Idag annonserar Stoneridge att de är redo för den nya lagstiftningen.

Mikael Johansson, chef för Tachograph Systems och produktchef på Stoneridge, är glad över att deras färdskrivarmodell 1C, kommer att vara redo i tid när den nya lagen träder i kraft i juni 2019.

  • Vår produkt överträffar regelkraven och möter våra kunders behov, säger han.

Även om åkerier fortfarande måste följa kör- och vilotiderna jämte Vägarbetstidslagen, kommer den nya färdskrivaren att ha en mängd nya funktioner. Bland annat kommer fordonets position att sparas var tredje timme.

Den smarta färdskrivaren kommer även att använda sig av radiokommunikation över korta avstånd som gör det möjligt för polisen att bland annat, längs vägen, utan att stanna fordonet, kunna få ut specifik information vilket sparar både tid och resurser.

Kravet på att kopiera, spara och analysera färdskrivardata, kommer fortsatt att vara kvar.

Nuvarande förarkort kommer att fasas ut genom att de byts till 1C-kort vilka kommer att registrera ytterligare information enligt den nya lagen. De nya korten kommer att fungera i alla färdskrivare, inkluderat nuvarande modeller, på samma sätt som nuvarande kort även kommer att fungera i de kommande smarta färdskrivarna.

Verkstäder som kalibrerar färdskrivare, kommer att behöva förbereda sig genom att bland annat uppdatera sina verktyg för att klara de nya färdskrivarna.

En annan funktion är att de nya plomberna kommer med ett unikt identifikationsnummer, tilldelat av tillverkaren. Numren kommer att vara fullt spårbara från tillverkare till installatör.

Stoneridge kommer att leverera
godkända plomber till verkstäder ackrediterade för färdskrivarkontroll. Verkstäderna måste registrera dessa plomber efter användning, även på installationsskylten.

Stoneridge försäkrar sina kunder om att de kommer att finnas tillhands för dem inför och under övergången till smarta färdskrivare och det nya regelverket. Inte minst via sin hemsida där information kommer att läggas upp och uppdateras.

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-13 13:37
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Färdskrivare Förarkort Poliskontroll Stoneridge