Samhällsbarometern: ”Dieselfordon borta år 2050”

Framtidstron på dieseldrivna fordon är låg och de kan vara näst intill utdöda år 2050. Drygt åtta av tio svenskar tror på en fossilfri fordonsflotta innan 2050. Endast två procent tror att våra transportmedel kommer att drivas av diesel i framtiden.

Samtidigt tror hälften av svenska folket att bilismen kommer att minska och att kollektivtrafiken kommer att vara det vanligaste transportmedlet. Det visar Projektengagemangs senaste undersökning Samhällsbarometern.

Kollektivtrafik och fossilfritt drivmedel är framtiden. I alla fall om man ska tro på svenskarna när de siar om Sveriges utveckling fram till 2050. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs undersökning, visar att dagens drivmedel kommer att fasas ut till förmån för el.

Sex av tio svenskar menar att el kommer att vara det huvudsakliga drivmedlet i framtiden, följt av solenergi och biogas med 14 respektive 9 procent.

Hela 92 procent av svenskarna tror att självkörande fordon kommer att vara en del av trafiken innan 2050. Dessutom tror närmare hälften av de svarande, 48 procent, att motortrafiken i våra städer kommer att minska kraftigt.


Nicke Rydgren, affärsutvecklingschef
på Projektengagemang, säger att självkörande fordon kommer sannolikt att resultera i en minskad bilism och att färre människor äger bilar.
– Det skulle göra en enorm skillnad i klimatavtryck och öppnar upp nya möjligheter att utveckla våra städer, säger han.
Han pekar på att all yta som idag används till parkering, istället skulle kunna användas på helt nya sätt.

När det kommer till transportmedel, tror svenska folket att kollektiva färdmedel kommer att vara vanligare än personbilar innan år 2050. Närmare hälften av svenskarna förutspår att tunnelbanetåg och spårvagnar kommer att vara de vanligaste transportmedlen.

På andra plats hamnar bussar, följt av små eldrivna poddar och cyklar. Personbilar hamnar först på en femteplats på listan över vilka transportmedel som svenskarna tror mest på i framtiden.

Topp-femlistan för framtidens bränsle, enligt svenskarna, är 59 procent el, 14 procent solenergi, 9 procent biogas, 7 procent vätgas och bensin. Tre procent tror på magneter.

Vill du fördjupa dig i ämnet, läser du hela rapporten här.

Foto: Projektengagemang

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-19 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränslealternativ Drivmedel Framtidstro Miljö