Framtidstro

Listar alla artiklar taggade med: Framtidstro

Samhällsbarometern: ”Dieselfordon borta år 2050”

Framtidstron på dieseldrivna fordon är låg och de kan vara näst intill utdöda år 2050. Drygt åtta av tio svenskar tror på en fossilfri fordonsflotta innan 2050. Endast två procent tror att våra transportmedel kommer att drivas av diesel i framtiden.

Ökad framtidstro inom transportnäringen

Andelen företag inom transportnäringen som ser positivt på framtiden, har stigit jämfört med sista kvartalet 2011. Men även om skillnaden i framtidstro är stor så är andelen som är optimistiska till branschens utveckling de närmaste tre månaderna bara något fler än de som är pessimistiska (28 mot 21 procent).