Facklig informationsfilm sätter fingret på branschproblemen

Transportarbetareförbundet har satsat på en film för att belysa oegentligheterna inom transportbranschen. På ett samlat och överskådligt sätt, tar de upp tre huvudpunkter. Filmen kommer att användas för att påverka politiker och andra beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

Det är Transports förbundsordförande Tommy Wreeth och det fackliga ombudet Tommy Jonsson i Jönköping, som i filmen på Facebook berättar hur illa ställt det är. Filmen är tydlig och lättförstådd i sitt budskap.

2015 startade Transport ett projekt de kallade ”Ordning och reda i transportnäringen” i vilket bland andra utländska åkerier och företag kartlades för att visa hur de använder flera EU-direktiv på ett sätt som aldrig var syftet.

Projektet föll så väl ut att det hösten 2017 permanentades som en del av Transports dagliga arbete på den internationella avdelningen. Idag arbetar två fackligt anställda med projektet.


De har valt att fokusera på tre
områden reglerade av EU:s direktiv. Internationella transporter, (cabotaget), kombitransporter och utstationeringsdirektivet.

Dessa frågor är högst aktuella och greppar helheten på ett bra sätt, säger förbundsordförande Tommy Wreeth som bekräftar att målgruppen är att nå politiker och andra beslutsfattare både nationellt och internationellt.
– Filmen kommer att användas inom ETF och ITF, säger han till oss.

Kommer ni att använda filmen i arbetet med att påverka enskilda beslutsfattare här hemma, i våra grannländer och inte minst i EU?
– Än så länge arbetar vi på det vanliga sättet när vi uppvaktar politiker och beslutsfattare, det vill säga med samtal och korrespondens, säger han.

Filmen har inte skickats ut till enskilda personer ännu, men vi frågar om det kan bli aktuellt att använda filmen på det sättet i arbetet med att påverka även enskilda personer?
– Ja, så kan det mycket väl bli, sammanfattar han.

Foto: Ur Transports film

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-29 16:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Informationsfilm Schysta villkor Transportarbetareförbundet