Trafikpolis Fredrik Lundmark från Skellefteå var en av instruktörerna. Foto: Lars Österberg

Poliser utbildas i nya lastsäkringsföreskrifter

I maj i år infördes nya föreskrifter för lastsäkring samt tillsynen för detsamma. Nu var det dags för polisen att sätta sig in i de nya reglerna samt hur de ska tillämpas och avrapporteras.

Under de första dagarna i oktober, genomförde trafikpolisen i Region Nord en utbildning i kontroll av lastsäkring. Instruktörer var trafikpolis Fredrik Lundmark från Skellefteå samt trafikpolis Lars Österberg från Hudiksvall.

De nya reglerna trädde i kraft i maj i år.
– Även om godsskador och förseningar är oönskade följder av dålig lastsäkring, fokuserar polisen på att förhindra olyckor med skadade, i värsta fall dödade, trafikanter, säger Lars Österberg.
I utbildningen används ett antal tragiska olycksförlopp som gås igenom och analyseras.

Till stor del använder polisen samma material som branschen i övrigt använder, det vill säga TYA:s ”lathund” för beräkning av och val av lastsäkringsmetod samt EU BPG, som referensverk.


Det obligatoriska kunskapsprovet
deltagarna genomgår, består av frågor från YKB-kurser.

Det är inte alla poliser som arbetar med yrkestrafik och tunga fordon.
– Men de grundläggande reglerna gäller även för lätta fordon. Därför fanns även vägbrottsgrupperna med på kursen vilket breddade diskussionerna då typexemplen på tavlan kom att handla om allt från snöskotrar till timmertransporter, avrundar Lars Österberg.

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-11 14:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastsäkring Lastsäkring i fokus Region Nord Trafikpolisen Utbildning