Jakop Dalunde (MP).

Miljöpartiet välkomnar kilometerskatt i EU

Europaparlamentet röstade idag om nya regler för vägavgifter inom EU, så kallad kilometerskatt. Miljöpartiets Europaparlamentariker Jakop Dalunde, tror att förslaget kan vara ett steg i rätt riktning mot att transportsektorn får betala en högre andel av sina miljökostnader.

Dagens beslut i EU-parlamentet innebär att parlamentet vill fasa ut tidsbaserade avgifter för tunga transporter och istället övergå till avståndsbaserade avgifter. I Sverige kallar vi det för kilometerskatt.

Parlamentets beslut gör nu att en sådan kilometerskatt utvidgas till att, förutom lastbilar, även omfatta bussar, personbilar och motorcyklar.
– Vägtransporter måste betala en högre andel av sina klimat- och hälsokostnader, säger Dalunde. Det är inte rimligt att klimatvänliga tågtransporter betalar avgifter för rälsanvändning, medan de flesta vägtransporter är avgiftsfria.

Beslutet innebär att medlemsländerna ska ha ett gemensamt system för avgiften som de sedan kan implementera i sina respektive länder.

Kilometerskatt är ett bra sätt att stärka konkurrenskraften för tåg och fartyg gentemot lastbilstransporter, säger han.
– Detta visar att Sverige är på rätt väg med sitt förslag om vägslitageskatt, säger Jakop Dalunde. Många EU-länder övergår till avståndsbaserade system eftersom de inser att det är ett mycket skarpare instrument för att uppnå såväl konkurrenskraft som klimat- och miljömål inom transportsektorn.


Fördelarna med avståndsbaserade
avgifter är de har potential att vara en effektiv del i en långsiktigt hållbar transportpolitik. Om vägtransporter kostar mer, kommer det att bli mer attraktivt att använda järnväg och sjöfart. Vidare bedöms skatteuttaget ge incitament att öka fyllnadsgraden i lastbilarna där detta är möjligt, vilket leder till färre utsläpp per transporterat ton.

Idag ingår Sverige i ett samarbete med gemensam vägavgift, eurovinjetten, tillsammans med Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Systemet administreras av Nederländerna.

Vinjettlösningar har under en längre tid varit på väg ut till förmån för avståndsbaserade lösningar. Nederländerna kommer att utreda en avståndsbaserad vägtull. Tidigare har Tyskland lämnat vinjettsamarbetet och infört avståndsbaserade tullar, vilket även Belgien gjorde under 2016.

Sittande svensk regering har lagt fram ett förslag om avståndsbaserad vägslitageskatt för att skapa ordning och reda i transportbranschen och minska utsläppen. Förslaget tar tydligt tillvara på regionalpolitiska intressen och föreslås därför enbart omfatta ett mindre vägnät och differentieras mellan landsbygd och tätort.

Det talas ömsom om ”skatt” och ömsom om ”avgift”. En skatt kan inte påtvingas andra medborgare än de egna till skillnad mot avgiften. Vi talar med Jakop Dalundes pressekreterare Max Hallstan för att försöka räta ut frågetecken kring vad de menar det är, men svaren är otydliga.

Samtalet avslutas med att vi låter Hallstan ta med en fråga till Dalunde: Varför ska åkaren beskattas för att han kör någon annans produkt istället för att företaget ska ta ansvar för sin produkt och beskattas baserat på vilka transportslag de väljer för att förflytta sina produkter?

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-25 17:02
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Kilometerskatt Miljöpartiet Politik