Det var ingen bra kväll i går för DHL.

DHL ”inleder översyn” efter tre olagliga transporter

På en vecka har tre olagliga DHL-transporter stoppats i Helsingborg. Proffs kontaktar DHL för att få deras syn på saken, hur man kan komma tillrätta med olagligheterna och hur man tänker agera för att slippa hamna i liknande situationer i framtiden.

I förra veckan stoppades bland annat ett DHL-ekipage av trafikpolisen i Helsingborg. Kontrollen utmynnade i att den polske DHL-transportören misstänktes för att ha kört otillåtet cabotage.

Proffs kontaktar DHL, där man har kännedom om ärendet.
– Vi har varit i kontakt med åkeriet. Det är självklart att rådande bestämmelser och regler ska följas, säger Zoltan Istok, ansvarig för utrikestransporter på DHL.

Känner ni något ansvar för det inträffade?
– Även om ansvaret ligger på åkeriet så ser vi allvarligt på det inträffade och kommer att gå vidare och utreda frågan. Det är ju så att de flesta utländska åkerier som vi samarbetar med även samarbetar med andra svenska transportföretag. Det gör att redovisningen av inrikes körning ligger hos åkeriet. Vi å vår sida har reglerat i avtal med åkeriet att lagar och förordningar ska följas.

Hur är era rutiner för att kontrollera att ett dragfordon har rätt att utföra inrikes transporter?
– När det gäller de utländska åkerier vi samarbetar med så är det reglerat i avtal att lagar och förordningar ska följas, upprepar Zoltan Istok.

Som vi uppfattar svaren från DHL, lägger man hela ansvaret på åkeriet, vilket ju är helt rätt rent juridiskt.

Om det skulle bli fråga om en anmälan mot DHL för brott mot beställaransvaret i det här fallet, hur skulle det, vid en fällande dom, kunna påverka ert framtida sätt att utforma era avtal med underleverantörerna? Ni säger att lagar och regler ska följas, beställaransvaret är ju också en lag som måste följas.
– När det gäller de utländska åkerier vi samarbetar med så har vi reglerat det i våra avtal att lagar och förordningar ska följas. Det gäller även arbetsrätt. Blir vi uppmärksammade på att avsteg har skett så utreder vi frågan och vidtar åtgärder, svarar Zoltan Istok.

Fyra gånger har Zoltan svarat att DHL ställer krav på åkerierna de samarbetar med, att de ska följa gällande lagar. När vi ställer oss längs vägkanten, endast en liten bit ifrån DHL:s kontor och terminal i Helsingborg, kan vi konstatera att lagar och regler inte alls följs så som avtalen säger.

Under gårdagen, tisdag, var det som vanligt full aktivitet på kontrollplatsen vid Helsingborg. Trafikpolis Christer Hansson vinkar in ett ekipage med polsk dragbil, som snart visade sig vara ännu ett misstänkt otillåtet cabotage.
– Förskottet på sanktionsavgiften betalades snabbt och därefter kunde en annan, laglig dragbil ta över transporten, konstaterar Christer.

Men det skulle även visa sig att DHL återigen skulle hamna under gatlampans sken på kontrollplatsen. Polisen stoppar under gårdagen ytterligare två DHL-transporter som inte höll sig inom lagens råmärken.


Det ena ärendet handlar
om ett bulgariskt transportföretag som misstänks ha kört otillåtet cabotage. Föraren saknar dessutom förartillstånd.

Den andra transporten körs av en turkisk chaufför i en polsk dragbil. Chauffören saknar förartillstånd, men då det handlar om en internationell transport på väg till en adress i Torslanda, blir det här inte fråga om något cabotage. Däremot är det färdigkört för chauffören i fråga.

Vi har med andra ord nu bevittnat tre DHL-transporter inom en vecka som polisen menar är olagliga.

Vi kontaktar ånyo Zoltan Istok på DHL. Vi berättar via mejl om gårdagens ärenden och undrar om DHL fortfarande anser att de krav man ställer i avtalen är tillräckligt för att stävja brott mot lagar och regler? Och om det anledning för DHL att se över och kanske skärpa rutinerna för att kontrollera att underleverantörer följer de ingångna avtalen?

Svaret inleds på samma sätt som tidigare:
– När det gäller de utländska åkerier vi samarbetar med så har vi reglerat det i våra avtal att lagar och förordningar ska följas. Det gäller även arbetsrätten. Blir vi uppmärksammade på att avsteg har skett så utreder vi frågan och vidtar åtgärder, svarar Zoltan Istok.

DHL har dock förstått att de senaste händelserna innebär att något måste göras.
– Vi kommer följaktligen att utreda de händelser du nämner i ditt mejl. Vi ser allvarligt på det här och kommer på grund av den senaste tidens incidenter inleda en översyn för att se vilka förbättringar vi kan göra, tillägger han avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-16 17:08
Kategori: Nyheter
Taggar: DHL Helsingborg Otillåtet cabotage Trafikpollisen