Kan polisen kontrollera kör- och vilotider idag eller inte? Svaret är både ja och nej. Personer och fordon på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren

Kan kör- och vilotiderna kontrolleras eller inte?

Några dagar efter att polisens verktyg för kontroll av kör- och vilotider, Octet, inte längre får användas ute på fält utan ersätts av en annan produkt, hör läsare av sig till Proffs och säger att de har läst i andra tidningar att polisen sedan i lördags inte längre kan kontrollera färdskrivardata på ett effektivt sätt. Stämmer uppgiften? Både ja och nej!

Av Heidi Bodensjö och Göran Rosengren

Att sprida att polisen inte längre har något kontrollverktyg för avläsning av färdskrivare, menar bilinspektör Roger Ogemar i Västerås, är att sprida sakfel.
– Det som stämmer, är att det gamla systemets licenser gick ut 31/8, 2018 och att vi numera inte kan använda oss av Octeten, men redan i maj 2018 har det nya systemet börjat levereras till myndigheten i Sverige, säger Ogemar som fick datasystemet installerat i maj och hårdvaran tilldelad i mitten av juni 2018.

Tanken var då att instruktörerna skulle provköra systemet och hitta eventuella fel och brister som kunde åtgärdas innan systemet kunde delas ut till användarna.
– Problemet var att den polska leverantören endast kunde bistå med en bruksanvändning på engelska och ingen utbildning för instruktörerna vid det tillfället, säger han vidare.

Och inom Polismyndigheten, säger han att det är allmänt bekant att efter maj, kommer september varför projektet inte höll fart under sommaren.

Instruktörerna hamnade bokstavligen i en ”trasslig sits”, säger Ogemar. Till slut erbjöds en utbildning på det nya systemet de två sista dagarna innan licenserna för det gamla systemet gick ut.
– Utbildningen vi fick av de ditresta, polska, representanterna, och som hölls på dålig engelska, säger Ogemar som tycker att en upphandling av detta slag, bör kunna åtföljas av en utbildning på bra svenska.


Det visar sig också att
polisens IT-avdelning inte riktigt hade fått grepp om vad poliser och bilinspektörer behöver och måste kunna se i programmet. Samtidigt har man inom avdelningen haft stor personalomsättning. Den som nu är projektledare för upphandlingen, är den fjärde i ordningen.

Programmets tonvikt ligger på att överskådligt söka efter överträdelser som föraren vill visa att han begått. Mindre, och klart otydligare, på att visa avvikelser som tyder på organiserat fusk med exempelvis manipulation av utrustningen.
– Vilken förare vill självmant visa vilka överträdelser han begår, frågar Ogemar.

Det går att få fram detta även med det nya verktyget, men det är mer oöverskådligt och tar mer tid.

Nu gäller det att de snabbt lära sig att hitta rätt i alla menyer med hjälp av efterfrågade justeringar av programmen som alltså levererades ofärdiga.

Med anledning av detta, bestämdes att instruktörerna ska provköra systemet under september med förhoppningar om att kunna komma fram till lämpliga justeringar innan de i oktober ska ha ett färdigt system för utbildning av resten av kontrollanterna.

I egenskap av instruktör, har Ogemar provkört systemet i skarp drift och börjar komma underfund med hur det fungerar, men säger att mycket behöver justeras för att det skall bli enklare för användarna.
– Men jag ser en stark potential till att få ett effektivt kontrollverktyg av detta, under förutsättning att det hanteras av kontrollanter som drivs av intresse och utan förutfattade meningar, avrundar bilinspektör Roger Ogemar i Västerås.


De läsare som hört av sig
till Proffs menar att en representant för Sveriges Åkeriföretag, i organisationens egen tidning, har sagt att det numera enbart går att kontrollera kör- och vilotiderna genom att skriva ut en så kallad remsa. Men det är något som Thomas Morell, sakkunnig inom yrkestrafik hos Åkaren i Sverige, protesterar högljutt mot.
– Det är helt fel. I lagtexten SFS 2004:865, 7:e kapitlet, 3 § står bland annat att en behörig kontrolltjänsteman skall vara försedd med utrustning för att kopiera, läsa och skriva ut uppgifter från den digitala färdskrivarens fordonsenhet och förarkort samt utrustning för att analysera sådana uppgifter eller sända uppgifterna till en central databas för analys. Remsan duger alltså inte, understryker Morell.

Åkaren i Sverige har därför idag skickat ut ett mejl till sina medlemmar där man uppmanar till att inte godta ett ordningsföreläggande gällande brott mot kör- och vilotider som grundar sig på en kontroll gjord genom utskrifter från färdskrivaren.
– Det finns helt enkelt inte stöd i lagen för detta, menar Thomas Morell.

Han är dessutom mycket kritisk till hur Polismyndigheten har hanterat upphandlingen.
– Att det nu blir en period under hösten där polisen inte kan utföra sina kontroller är häpnadsväckande, men föga förvånande. Under en lång rad av år har polisledningen misskött sitt uppdrag gällande övervakningen av den yrkesmässiga trafiken. Hanteringen, eller snarare, bristen på engagemang för trafikpolisen visar med all önskvärd tydlighet att dessa frågor inte prioriteras av polisstyrelsen.

Morell menar att den seriösa transportnäringen, återigen, inte får det skydd de rimligen kan begära från myndigheterna.
– Busarna får ständiga frikort och de seriösa åkerierna drar alltid det kortaste strået, visst är det märkligt, eller hur?

Han vill också att någon ställs till svars för den uppkomna situationen.
– Rimligen måste det här uppenbara slarvet få konsekvenser inom myndigheten, allt annat är egentligen otänkbart, avslutar han.

Och det finns trafikpoliser som håller med Thomas Morell.
– Detta är den absolut största missen i vår verksamhet på flera år. Bedrövligt, säger en trafikpolis som Proffs har talat med.

Fotnot
Polisen kan fortfarande kontrollera diagramblad från analoga skrivare, som ju inte berörs av den uppkomna situationen.

Om artikeln

Publicerad: 2018-09-05 13:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkaren i Sverige AB Kör- och vilotider OCTET Sveriges Åkeriföretag Tachospeed Trafikpolisen