Foto: Gröna bilister

Drivmedel ska klimatdeklareras vid pump

Idag tar regeringen beslut om att införa ett krav i drivmedelsförordningen på att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras vid pump från och med 2019. Sverige kommer att bli först i världen med en sådan konsumentinformation.

Kraven på miljödeklaration av drivmedel vid pump kommer att införas den 1 januari 2019. Dekalerna kommer troligen ut på mackarna senare nästa år. Alla leverantörer av flytande eller gasformiga drivmedel, ska ge översiktlig information om drivmedlens klimatpåverkan, råvaror och ursprungsländer direkt vid pump eller gasdispenser.

StockholmTM

En sådan miljödeklaration ska även finnas på de laddstationer för el som finns uppställda hos dessa leverantörer.

Mer detaljerad miljöinformation ska erbjudas på leverantörens hemsida. Undantag från krav på miljödeklaration vid pump, ges för små säljställen med en försäljningsvolym som understiger 1 500 kubikmeter flytande drivmedel eller 1 000 000 kubikmeter gasformigt drivmedel. Det är samma gräns som berättigar till undantag från den så kallade pumplagen, som kräver att förnybara drivmedel ska tillhandahållas.

Miljödeklarationen ska bygga på leverantörernas årliga redovisning till Energimyndigheten enligt de rapporteringskrav som ursprungligen utformats av EU.

Trucks in Dalarna

Det är fortfarande omöjligt att spåra vissa fossila drivmedel, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister och det ska också framgå av deklarationen. Hon är mycket glad över regeringens beslut och hänvisar till att sommarens bränder påmint oss om klimatförändringarna.
– Drivmedlen vi använder i våra personbilar, står för cirka 20 procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser och att minska klimatpåverkan från dessa drivmedel, är väsentligt i Sveriges klimatarbete, säger hon

Gröna Bilister ser det som att klimatdeklarationen av drivmedel, släpper lös en konsumentmakt som kommer att bidra till att pressa ned klimatpåverkan.
– Vi måste också ha ekonomiska styrmedel som gynnar de bästa drivmedlen och regleringar som motar bort de värsta, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister.

Hultsteins

Vi frågar Östborn vad det är för reaktion de vill att deklarationerna vid pumparna ska väcka hos den som kör in för att tanka. Vi kan ju inte välja annat än det som erbjuds av marknaden.
– Deklarationerna ser olika ut hos olika bensinbolag. Med deklarationer, kan konsumenterna välja den drivmedelsstation som har de bästa deklarationerna, sammanfattar Per Östborn.

För att miljödeklarationerna av drivmedel ska ge verkligt avtryck, måste många länder anamma detta.
– Därför kommer Gröna Bilister att göra sitt bästa för att inspirera fler länder att ta efter Sveriges exempel, avslutar Johanna Grant

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-10 16:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränder drivmedel Drivmedelsdeklaration Gröna Bilister Klimatpåverkan Miljödeklaration Regeringsbeslut Växthusgas