Foto: Sebbe

BK4 på 11 800 kilometer, statlig väg

Under juli lanseras första skedet av öppnandet av BK4-vägar på det statliga vägnätet. Det motsvarar cirka 12 procent av vägnätet som alltså nu blir tillgängligt för 74-tonslastbilar.

Utökningen kommer att göras successivt i dialog med näringslivet. Den nya bärighetsklassen BK4, ska effektivisera industrins godstransporter, bidra till klimatmålen och stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Dialogen kring utökandet, anses viktig för att optimera samhällsnyttan.

Bärighetssatsningen i den nationella planen, visar att cirka 70-80 procent av de viktigaste, statliga vägarna för tunga transporter, kan vara BK4 år 2029.
Tyngre ekipage betyder färre fordon för samma mängd gods vilket ger miljö- och transportmässiga vinster, säger Kenneth Natanaelsson, strategisk planerare på Trafikverket.

Visionen är att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 och för det krävs en hel del förstärkningsarbeten eftersom runt 10 procent av de statliga vägarna och cirka 900 broar, behöver förstärkas.Läs hela intervjun här.

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-02 11:47
Kategori: Nyheter
Taggar: BK1 BK4 Klimatmål Konkurrenskraft Trafikverket