Foto: Åkaren i Sverige

”Åkaren i Sverige startar förarpool”

YKB gjorde att många äldre förare valde att lämna yrket. Med sig tog de en resurs och en oslagbar kompetens.

Sedan reglerna om YKB fick full genomslagskraft, väljer många förare i samband med pensioneringen, att inte med egna pengar bekosta en förhållandevis dyr utbildning. Därmed förlorar åkerisverige en stor och viktig resurs som under lång tid varit de som hoppat in vid sjukdomar eller stora toppar i verksamheten.

Åkaren i Sverige tar nu ett grepp om denna situatioin och avser starta en förarpool enbart med äldre förare som kan stötta åkerierna när extra personal behövs.

Åkaren i Sverige utbildar förarna i YKB så att de återfår sin formella rätt att köra yrkesmässig trafik igen. Motkravet från Åkaren i Sverige, är att förarna ska vara tillgängliga i förarpoolen under en begränsad tid.
Landets åkerier skriker efter kompetenta förare och vi ser en enorm resurs som kan hjälpa åkerierna i den här situationen, säger Ari Salo från Åkarna i Sverige.

Projektet ska sjösättas snarast möjligt och de kommer sedan att erbjuda åkerierna kvalificerade förare med garanterad erfarenhet från yrket.

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-01 10:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkaren i Sverige Chaufförsbrist Chaufförspool Morell Salo Utbildning YKB