Foto: Polisen.

Polisen förlorar sitt viktigaste verktyg ”Nu ska polisen utbildas – igen – på en ny produkt”

I många år har våra trafikpoliser och bilinspektörer använt kontrollverktyget Octet i jakten på fuskande aktörer på våra vägar. Idag är de allra flesta duktiga på att använda verktyget och det syns också i statistiken. Den sista augusti försvinner emellertid Octet.

I många år har våra trafikpoliser och bilinspektörer använt kontrollverktyget Octet i jakten på fuskande aktörer på våra vägar. Idag är de allra flesta duktiga på att använda verktyget och det syns också i statistiken. Den sista augusti försvinner emellertid Octet.

Verktyget är oumbärligt för att kontrollerna ska vara så effektiva som möjligt. Varje år har programvaran uppdaterats och med den användarna, men den 31 augusti går avtalet med Octet ut och då försvinner även verktyget. En ny produkt vann upphandlingen och kommer att introduceras den första september, dagen efter avtalet med Octet går ut.

Vi talar med Anders Nerbring, gruppchef för trafikgruppen i Kävlinge. Är det nya verktyget bättre än Octet och hur svår är den att lära sig?
-Det krävs en form av fortbildning eftersom det är en ny programvara och det kan bli aktuellt med någon ny metodik, säger han. Det är också viktigt att vi ute i landet träffas så att vi får en gemensam syn på kontrollerna som måste vara homogen i hela landet.
Om den nya produkten är bättre än Octet, får verkligheten sedan utvisa.

Nerbring säger att det inte blir något glapp i övergången. Utrustningen och en fungerande programvara ska vara på plats den första september.
-Men, det kommer att ta sin tid att utbilda alla och tills alla behärskar den till fullo. Så var det också när Octet kom, sammanfattar Anders Nerbring.
De räknar även med en del barnsjukdomar samt justeringar av programvaran.

Trafikstrateg Tony Härdin som kan svara på frågor om upphandlingen, är borta och hänvisar till trafikstrateg Erling Andersson. Varför bytte ni leverantör när ni hade en som fungerade?
-Avtalet med Octet förlängdes ett antal gånger, men till sist bestämdes det att en ny upphandling skulle göras, säger han. Statliga upphandlingar styrs av regelverk och om regelverken är rätt eller fel, kan alltid diskuteras, men jag har ingen uppfattning om det i detta fallet.

Är inte det här att ta ett par steg bakåt tills alla kan hantera det nya verktyget optimalt?
-Jag har ingen uppfattning om det, men det är trist när man behöver göra förändringar, särskilt om det är onödigt, men det fanns säkert brister i det gamla systemet. Idag behöver vi exempelvis mer uppföljningsmöjligheter.
Att det blir snabbutbildning mitt i sommaren och när valet står inför dörren, tycker han är olyckligt.

Kommer det att bli ett glapp i övergången?
-Ja, det blir det. Utbildningarna börjar den sista augusti och under den tiden kommer framför allt de rutinmässiga kontrollerna att påverkas, säger han.
Skulle en allvarlig olycka ske med en lastbil inblandad under den tiden, finns det andra sätt att lösa färdskrivarkontrollen på, säger Erling Andersson avslutningsvis.

Röster från personalen ute på vägarna, ger vid handen att de hade önskat en överlappning med båda verktygen i en övergångsfas. Att bytet kommer att påverka deras förmåga under en tid, ser de som uppenbart.
– Men, vi ska inte ”måla Fan på väggen”. Det här kan i förlängningen bli bra ändå, säger en av dem och tillägger att det nu är som det är och att det måste hanteras.
Kritik framförs även mot sättet saken har hanterats på samt bristen på framförhållning.

Om artikeln

Publicerad: 2018-07-30 15:26
Kategori:
Taggar: Bilinspektörer Färdskrivare OCTET Poliskontroller Trafikpolisen Trafikstrateg Upphandling