Tjeckiska åkeriet om upprepade överlaster:

”Om inte vi tar körningarna gör polackerna det”

Åkerier med lättlastare, 3,5-tonsbilar, fortsätter att ignorera viktbegränsningarna. Varje vecka konstaterar landets poliser att just den typen av fordon blir föremål för överlastavgifter och böter. I tisdags var det dags igen. Och vi frågar det tjeckiska åkeriet, varför?

Vid flera tillfällen har vi skrivit om det tjeckiska åkeriet Lukas Černý. Det har i dessa fall uteslutande handlat om överlastade 3,5-tons lastbilar. I tisdags aktualiseras åkeriet på nytt efter att en av deras lättlastare stoppas och kontrollvägs av trafikpolisen i Helsingborg.

Ombord i bilarna ligger inte sällan gods på väg till eller från stora multinationella företag, såsom till exempel våra svenska fordons- och maskintillverkare.

Proffs har, i de fall det har handlat om kompletta laster till ett företag, kontaktat mottagaren för att fråga hur de ser på det här med överlaster och varför de väljer att skicka gods med småbilar. Miljömässigt är det så klart en nitlott och i de fall en liten lastbil framförs med påtaglig överlast, kan transporten utgöra en direkt trafikfara.

Lastbilen som trafikpolisen i Helsingborg stoppade i tisdags, tillhör tjeckiska Lukas Černý. Men istället för att kontakta godsmottagarna, som var tre till antalet vid den aktuella transporten, tar vi istället ett omtag runt åkaren i egen hög person.

För Lukas Černý svarar Helena Cerna.
– Vi ser problemet i sättet man väger fordonet på, inleder hon.

Helena Cerna menar att fordon upp till 3,5 ton inte kan vägas axel för axel för att därefter addera axelvikterna. När man gör så, innebär det att en 3,5-tons lastbil kan väga för mycket även då den är helt olastad, förklarar hon för tidningen Proffs.
– Så kan man väga större lastbilar men dessa fordon är för korta för det.

Helena Cerna förklarar vidare att även den tjeckiska transportmyndigheten avråder från att väga axlarna var för sig.
– Vi hävdar dock inte att vi aldrig har överskridit viktgränserna.

Helenas resonemang om att det inte blir rättvisande att väga en axel i taget, får trafikpolis Richard Karlsson att lägga pannan i djupa veck.
– Vad gäller 3,5-tons lastbilar, väger vi hela fordonet på en gång. Däremot förstår jag inte varför det inte skulle bli rätt om man så vägde en axel i taget, säger han.

Vi frågar åkeriet om de kan skicka över den tjeckiska transportmyndighetens rekommendationer om vägning av lätta lastbilar till oss.
– Vi har kontaktat myndigheten för en tid sedan för att få en länk till deras rekommendationer, så snart vi får den kommer vi att skicka den till er, säger Helena Cerna.

Vem menar då Helena har ansvaret för överlasterna?
– Transportören är alltid ansvarig för lasten, även om han inte har någon möjlighet att verifiera godsets faktiska vikt när det lastas hos kunden. Vi utgår alltid från kundens CMR och de viktuppgifter som man angett där.

Helena Cerna pekar sedan på ett annat problem. Ekonomin. Hon menar att konkurrensen om uppdragen är stor och att transporterna säljs i flera led. Det tjeckiska åkeriet som utför transporten får cirka 40 procent av det ursprungliga priset som beställaren betalar.
– Konkurrensen i Tjeckien är omfattande. Vi måste konkurrera med prisdumpande åkerier från Polen.

Helena säger det inte i klartext, men vi förstår att de kompenserar de låga priserna genom att lasta så mycket som möjligt på sina fordon.

Genom överlaster bidrar ni ju själv till prisdumpningen. Eller resonerar vi på Proffs fel?
– Vi dumpar inte alls priserna. Problemet är, att om vi inte tar uppdraget så gör ett polskt åkeri det istället.

Hur tror ni att överlast påverkar trafiksäkerheten?
– Om man genom att väga ett fordon på rätt sätt har konstaterat överlast, tror jag att det kan påverka trafiksäkerheten negativt. Däremot tror jag inte att några enstaka kilon, till exempel 150 kilo, äventyrar trafiksäkerheten, menar Helena Cerna.

Proffs har vi en rad tillfällen bevittnat när trafikpolisen ertappat Lukas Černýs småbilar med överlast. Har ni för avsikt att fortsätta att köra med för tunga laster, eller hur tänker ni?
– Just nu försöker vi ersätta de mindre fordonen med större lastbilar. Det är en process. Men, som sagt, konkurrensen är stor.

Anser ni att ni har rätt typ av fordon för de transporter ni utför?
– Vi har specialiserat oss på expresstransporter. De flesta av våra kunder begär leverans inom några timmar, eftersom man annars riskerar stopp i produktionen. Vi känner inte till någon typ av fordon som skulle lämpa sig bättre för dessa uppdrag.

Är ni en pålitlig transportör?
– Ja, vi är en väldigt pålitlig transportör, säger Helena med eftertryck. Vi är bland de mest pålitliga transportörerna i Tjeckien, avslutar hon.

Föraren i det aktuella fallet fick böta 3 000 kronor och lasta över delar av godset till en annan lastbil innan transporten tilläts fortsätta.

Om artikeln

Publicerad: 2018-07-11 17:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Konkurrens Lättlastare Lukas Černý Överlast Trafiksäkerhet