Fotograf: Göran Rosengren, arkiv

Ökad framtidstro i transport- och åkeribranschen

6 av 10 småföretagare i transport- och åkeribranschen tror att deras försäljning kommer öka under det kommande halvåret. Det innebär en rejäl ökning i framtidstro jämfört med i höstas och en 4:e plats av 15 på listan över mest optimistiska branscher. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en ny undersökning bland totalt 824 små och medelstora företag över hela landet.

Detta är den femtonde gången barometern tas fram. Grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.
Detta är den femtonde gången barometern tas fram. Grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

Sveriges mest optimistiska småföretagare är verksamma inom handel. Där tror hela 61 procent på ökad försäljning. Jord- och skogsbruk samt IT och telekom är andra branscher med stark framtidstro. Betydligt mer pessimistiskt är det inom branscherna vård och omsorg samt skola och utbildning som återfinns på listans två bottenplaceringar.

Största hoppen uppåt på listan gör branscherna jord- och skogsbruk samt hotell och restaurang. Branschen skola och utbildning står för det största raset, med ett fall från andra till näst sista plats.

Sammantaget räknar över hälften av landets småföretagare, 51 procent, med ökad försäljning under de kommande sex månaderna. Det innebär att framtidstron är ännu starkare än i höstas, och att den positiva trenden bland småföretagarna fortsätter.
– De mindre företagen skapar de flesta jobben i Sverige och står för hälften av näringslivets omsättning. Den växande optimismen ger goda förutsättningar för såväl ökade intäkter som ökad sysselsättning. Förhoppningsvis även inom transport- och åkeribranschen, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer: visma.se/affarsbarometern

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-26 09:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsnyheter Visma