Fotograf: Roger Ogemar

Ett Samskip-ärende avklarat – dags för nästa

Efter att ha vänt tillbaka till ett klampat ekipage för att låsa upp det då sanktionsavgiften betalats, beger sig Västerås trafikpolis av hemåt igen, men ännu en gång får de vända. En kollega har stoppat ytterligare ett ekipage som är av "särskilt intresse".

Den 24 april stoppas två Samskip/Van Dieren-ekipage. Proffs har redan berättat om ett av dem – och här är nästa.

Det är bilinspektör Tommy Roos som siktat ett Samskipekipage på väg ner mot Västerås och som han tar in för kontroll. Det lettiska ekipaget ägs av Samskip och kontrollen inleds med språksvårigheter då föraren endast talar lettiska.

Godset är lastat i Avesta och på väg ner till Samskips kombiterminal i Katrineholm. Precis som med det första ekipaget vi skrivit om, hävdar föraren kombitrafik och visar snabbt upp ett dokument med Samskips egen tolkning av kombidirektivet, skrivet på engelska.
– Samskips tolkning av kombidirektivet är inte densamma som Transportstyrelsen gör idag, säger bilinspektör Roger Ogemar.

Således är det frågan om ännu ett misstänkt otillåtet cabotage. Transportstyrelsen kontaktas, överprövar och godkänner förskott på sanktionsavgift om 40 000 kronor.

Föraren vill inte betala och sedan tvekar han att ge polisen telefonnumret till sin chef.
– Istället får vi ett nummer till en svensk kontakt, men där svarar ingen, säger Ogemar.

Efter en stund ringer en svensktalande kvinna upp och undrar vad som är problemet, något hon då informeras om. Då frågar hon varför de ska tvingas betala en avgift som de ändå kommer att få tillbaka.
– Jag upplyser henne om att Transportstyrelsen, enligt deras egna handläggare, inte har betalat tillbaka några avgifter för denna typ av transporter, säger Ogemar.

Samtalet avslutas, men då ringer istället en engelsktalande man upp och presenterar sig som företrädare för Samskip.
– Han meddelar att pengar ska föras över till förarens betalkort, men att det kommer göras dagen efter varför vi klampar ekipaget och lämnar platsen, säger Ogemar.

Dagen efter ringer samma man upp igen och säger att föraren nu fått pengar att betala med, men att det inte finns någon bredvid lastbilen som kan ta betalt.
– Jag upplyser honom om att föraren har fått ett telefonnummer han ska ringa när han vill betala. Då skickar vi ut någon fortast möjligt, sammanfattar Roger Ogemar.

Därefter åker en patrull ut för att ta betalt och låsa upp klampen. Föraren ställer av trailern så att en annan dragare, med rätt förutsättningar, kan fortsätta transporten.

Proffs har erbjudit Samskip möjligheten att i en egen artikel, ge sin syn på den aktuella trafiken och det som kringgärdar den.

Om artikeln

Publicerad: 2018-05-03 17:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Eut Kombitrafik Samskip Van Dieren