Dieselförbud ökar intresset för alternativen

I Europa har myndigheter förbjudit, eller överväger att förbjuda, dieseldrivna fordon i stadskärnan för att minska föroreningarna. Detta får till följd att åkerier och andra företag som äger tunga fordon på allvar börjar leta efter alternativ till dieseldrift.

Det kommunala renhållningsbolaget AWS i Tyskland, har under några år testat tio gasdrivna Mercedes-Benz Econic NGT mad Allisons 3500 helautomatiska växellådor. Resultatet var så tillfredsställande att de nu beställer ytterligare trettio identiska sopbilar med samma växellådskonfiguration.

Allison menar att Allison-lådan gör att motorer med alternativt bränsle arbetar med ett mer konstant varvtal, vilket maximerar effektiviteten genom att eliminera kraftdipparna man får vid växling med en manuell eller automatiserad manuell växellåda (AMT).

De kommande förbuden mot dieseldrivna fordon i stadskärnan, ökar intresset för fordon med alternativa bränslen. Jämfört med helt eldrivna fordon, är de som använder alternativa bränslen billigare i inköp och kan utnyttja en befintlig bränsleinfrastruktur.

Förutom att nära nog eliminera partikelutsläpp avger Mercedes-Benz Econic NGT-fordon cirka 23 procent mindre koldioxid än en Euro 6-dieselmotor, enligt tester utförda av Mercedes-Benz.

Om artikeln

Publicerad: 2018-05-08 12:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Allison Alternativa bränslen diesel Sopbilar Tyskland