Allison

Listar alla artiklar taggade med: Allison

Dieselförbud ökar intresset för alternativen

I Europa har myndigheter förbjudit, eller överväger att förbjuda, dieseldrivna fordon i stadskärnan för att minska föroreningarna. Detta får till följd att åkerier och andra företag som äger tunga fordon på allvar börjar leta efter alternativ till dieseldrift.

Gelins KGK

Allison har tillverkat 500 000 växellådor i 4000-serien

Allison Transmission har i dagarna tillverkat sin 500 000:e helautomatiska växellåda i 4000-serien. Växellådorna i den serien används i bland annat sopbilar, anläggningsbilar, utryckningsfordon, distributionslastbilar, bussar och husbilar.

VBG onspot

Lägre bränsleförbrukning med ny Allison-låda

Allison lanserar nu en ny helautomatisk växellåda för dragbilar som enligt företaget ska ge bättre bränsleekonomi än manuella och semiautomatiska växellådor. Fem procent bränsle ska sparas menar Allison.

Gelins KGK