Beställaransvaret ska omfatta även cabotage

- Och tullen får ökade befogenheter

Regeringen har beslutat om skärpta regler för beställare av internationella gods- och busstransporter och så kallade cabotagetransporter. Besluten är ett led i arbetet med att skapa ordning och reda inom transportmarknaden. Detta enligt ett pressmedelande från Näringsdepartementet idag.

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om skärpt beställaransvar vid köp av transporter. Det innebär att det införs en uttrycklig skyldighet för en beställare, som anlitar ett transportföretag att kontrollera att företaget har rätt tillstånd för att utföra transportern. Dessutom kan en beställare dömas till ansvar, även när transporten har sålts vidare i flera led om transporten är otillåten.

Regeringen har nu även beslutat om att utöka beställaransvaret till att omfatta internationella transporter och så kallade cabotagetransporter.
– Det här beskedet är vi troligtvis många som välkomnar. Att beställaransvaret endast skulle gälla själva tillståndsbiten, som man först avsåg, var så dumt så folk i branschen faktiskt hade svårt att förstå hur illa det var, säger tidningen Proffs chefredaktör Göran Rosengren som ser fram emot att få läsa hur lagen är formulerad.

Regeringen har även beslutat att ge tulltjänstemän ökade befogenheter att ingripa mot otillåtna cabotagetransporter. Tulltjänstemän har nu möjlighet att besluta om förskott för sanktionsavgift för överträdelser av bestämmelser om cabotagetransporter och hindra fordonets fortsatta färd.

Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2018.

Om artikeln

Publicerad: 2018-05-28 20:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvar Cabotage Riksdagsbeslut