EUT Transport & Logistik förklarar

"Svårt att hänga med när muntliga tolkningar styr beslut"

Efter flera fall av otillåtet cabotage, säger Eut Logistik & Transport Sweden AB att det är svårt att hänga med när muntliga tolkningar styr beslut. Lika svårt tycker de det är det att rätta sig efter tolkningar som de menar inte finns i skrift. Nu hoppas de en kommande prövning i Förvaltningsrätten ska bringa klarhet.

Peter Åkesson är driftchef på Eut Transport & Logistik Sweden AB, ett transportbolag som ingår i ett nätverk av åkerier. Eut är delägare i åkerierna som kör under deras namn. Huvuddelen av fordonen ägs av systerbolaget i Danmark, men svenska Eut har ansökt om trafiktillstånd för, till att börja med, fem bilar i Sverige.
– Eut:s huvudsyssla är att se till att transporter blir utförda och att kunderna får den service de behöver, säger Åkesson.

Han upplever att det är svårt att veta vad som gäller beträffande både kombi- och cabotagetrafik.
– Vi bevakar riktlinjer från Transportstyrelsen och andra myndigheter för att det ska bli rätt, men upplever att tolkningarna skiljer sig åt, säger han och tillägger att han kan få olika svar från Transportstyrelsen på samma frågor.

I det aktuella fallet av den 6 april som vi publicerade nyss, efterfrågar Åkesson ett dokument eller en paragraf där han kan läsa på vad polisen och Transportstyrelsen baserar den tolkning de gjort i det aktuella fallets olika last- och lossningar, men någon sådan har han inte kunnat få, säger han.
– Dessa körningar har till dags dato varit okej att köra, något polisen i de flesta fall vi stoppas, håller med om. Hur ska vi kunna rätta oss efter något som inte finns i skrift, undrar han.

Det finns en uppenbar frustration hos Åkesson över att tolkningarna skiljer sig åt, inte minst vad vad beträffar ”närmast lämpliga” för kombitrafik. Det har varit ett antal ärenden med Eut:s fordon inblandade under en kort tid nu. Beror det kanske på att ni får fel råd av jurist Tommy Pilarp?
– Han ger oss inte råd. Han ger oss hjälp när jag efterfrågar det. Det finns inga råd att ge utan vi måste anpassa oss efter lagen, säger Åkesson.
Han pekar på vikten att följa upp förändringar och att lusläsa alla officiella dokument som Transportstyrelsen hanterar i ämnet.

Han återkommer till att det i det aktuella fallet inte finns något dokument att få.
– Jag har fått information om att det är en muntlig tolkning som gått från Transportstyrelsen till polismyndigheten, säger han. Lite svårt att hänga med där.

Han anser att det, eftersom de blir stoppade nära nog dagligen och får godkänt av polisen, visar att Eut uppfattat saken rätt, men nu tolkas plötsligt ”närmast lämpliga” mycket tuffare, liksom hur antalet cabotagetransporter räknas och det finns ingenstans att ta reda på när Transportstyrelsen ändrar sina tolkningar.
– Det är bara att betala och sedan överklaga om vi anser det är fel på systemet, säger han.

Inom kort kommer Eut att få ett ärende prövat i Förvaltningsrätten. Förhoppningen är att det ska bringas klarhet i vad som är ”närmast lämpliga” omlastningsstation. En rättslig prövning välkomnas även av kontrollerande myndigheter. Åkesson pekar på att det finns ett mål sedan två år tillbaka som tar upp detta och undrar varför det inte används.
– Istället fortsätter man att ta ut sanktionsavgifter utan att ha klarhet i saken och jag menar Transportstyrelsen är de som förhalar användandet av det fallet eftersom de inte har skickat in begärda handlingar. Man kan undra varför, avrundar Peter Åkesson.

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-13 18:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Eut Kombitrafik Tommy Pilarp Transportstyrelsen Västerås