En avkylningsperiod skulle vara ett steg på vägen för att få en ökad tydlighet i cabotagereglerna, menar Stefan Back på Transportföretagen.Fotograf: Scania

Transportföretagen vill ha avkylningsperiod för cabotagetransporter

Transportföretagen föreslår en "avkylningsperiod" för cabotagetransporter för en ökad tydlighet av regelverket.
- Att göra transportupplägg som mer eller mindre innebär att det bedrivs permanent cabotage är inte syftet med cabotagebestämmelserna, säger Stefan Back på Transportföretagen.

Inom EU diskuteras det för närvarande en förändring av cabotagereglerna. EU-kommissionen har bland annat föreslagit att ta bort kravet på maximalt antal transporter men istället begränsa perioden till fem dagar.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har i samband med detta lämnat ett förslag till regeringen om en tio dagar lång avkylningsperiod efter att den föreslagna femdagarsperioden har löpt ut. Med det menas att en lastbil inte får köra inrikes godstransporter i Sverige under tio dagar efter det att femdagarsperioden har upphört.
– Vårt förslag tydliggör att cabotage är fråga om tillfälliga transporter. Att göra transportupplägg som mer eller mindre innebär att det bedrivs permanent cabotage är inte syftet med cabotagebestämmelserna, säger Stefan Back, ansvarig EU och transportpolitik på Transportföretagen.

Stefan förtydligar att förslaget inte endast avser Sverige.
– Nej, vårt förslag är riktat till departementets arbete i Rådet och till ledamöter i Europaparlamentet. Det är ett förslag till tillägg i de nya regler för cabotage som EU debatterar just nu. Reglerna skulle gälla i alla medlemsstater om de accepteras, säger han till tidningen Proffs.

Transportföretagen pekar på det faktum att svensk åkerinäring har högre kostnader än flertalet konkurrentländers åkerinäringar vilket har gjort att cabotagefrågan ständigt är uppe till diskussion.
– En avkylningsperiod skulle vara ett steg på vägen för att få en ökad tydlighet i cabotagereglerna, menar Stefan Back.

Men inte all trafik går mellan södra och norra Europa. Det finns ju internationella transporter mellan grannländer, till exempel mellan Danmark och Sverige, där både åkerier och fordon är registrerade i Danmark. Är det rimligt med en ”avkylningsperiod” på tio dagar även i dessa fall?
– Avkylningsperiodens längd kan diskuteras. Vårt förslag, tio dagar, är ett bud.

Stefan Back menar att både den svenska regeringen och Kommissionen i EU uppenbarligen vill ha regler som är konkurrenshämmande vad gäller utstationering och cabotage.
– Vi försöker hitta regler som åtminstone inte leder till en administrativ mardröm på marknaden, avrundar han.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-14 14:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage EU Mobilitetspaketet Politik