Hårdvaluta. I dag återstår endast en av tre klampar i Helsingborg.Fotograf: Göran Rosengren

Akut brist på klampar i Helsingborg

Frågan som oftast diskuteras på temat "klampning" är hur länge det är rimligt att en klamp ska få lov att sitta kvar på ett fordon. Men i Helsingborg har man för tillfället ett helt annat problem, det råder nämligen akut brist på klampningsutrustning.

Som de allra flesta känner till, finns möjligheten för polisen att klampa fordon som av någon anledning inte tillåts fortsätt sin färd. Det kan till exempel handla om allvarliga, tekniska brister på fordonet eller att polisen inväntar en förskottsbetalning på en sanktionsavgift.

Den stora frågan som diskuterats har handlat om hur länge en klamp ska få lov att sitta kvar på fordonet. Handlar det om en trafikfarlig fordonsbrist kan klampen få sitta kvar tills felet är åtgärdat. Handlar det däremot om en obetald sanktionsavgift, är tidsgränsen i dagsläget 24 timmar.

Något som det däremot inte har talats så mycket om är bristen på klampar. Detta är oftast inget större bekymmer, men i Helsingborg är läget i det närmaste akut. Står bilar numera klampade i en sådan omfattning?
– Nej, inte alls. Vi hade till en början tre klampar till vårt förfogande men två har blivit uppbrutna varav den ena dessutom har stulits, förklarar trafikpolis Richard Karlsson.

Den senaste klampen försvann i samband med att en bulgarisk transportör hade hindrats från fortsatt färd och som skulle betala totalt 84 000 kronor. Han valde dock att bryta upp låset, stjäla klampen och lämna platsen.

Men att gå till den mekaniska verkstaden och beställa fler klampar är inget alternativ.
– Nej, myndigheten måste följa gällande regler för upphandling. Man har sagt till oss att klampningsutrustning är på väg, men vi vet inte vart de är på väg, säger Karlsson och skrattar.

Enligt honom skulle trafikpolisen i Helsingborg totalt behöva en handfull klampar för att kunna arbeta optimalt.
– Det har funnits tillfällen då vi har behövt tre, fyra klampar samtidigt. En klamp kan göra en stor del av det arbete som det innebär för att få företag och chaufförer att göra rätt för sig. Hade vi dessutom fått lov att låta klampen sitta kvar tills pengarna betalats, hade vi vunnit väldigt många mantimmar.

Richard Karlsson menar att poliser idag får ägna många arbetstimmar åt att kommunicera med till exempel ett åkeri som är ålagt att betala in ett förskott på en sanktionsavgift. Inte sällan tar det tid för ett åkeri att ordna med betalningen.
– En klampning utan bortre tidsgräns, en lapp på klampen med summan och ett ocr-nummer samt ett telefonnummer dit man ska ringa när betalningen är gjord, hade kunnat effektivisera vårt arbete oerhört mycket, menar han.

Är det rentav fritt fram för buset att köra vidare nu?
– Nej, vi har ju andra alternativ. Vi har till exempel ”ventillås” som vi kan låsa fast på ventilen på ett däck. Om fordonet rullar iväg, öppnar ventilen och släpper ut luften ur däcket. Sedan kan vi ju ta hand om fraktdokumenten, med mera.

Vän av ordning hoppas nu att polismyndighetens inköpsavdelning lyckas lösa upphandlingsfrågan. Gärna med hög prioritet. Den trogne Proffsläsaren kan ju antagligen räkna ut varför det brådskar.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-08 16:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborg Klampning Trafikpolisen