Peter Lundgren (SD) och Jens Nilsson kämpar hårt i EU-parlamentet.Fotograf: Göran Rosengren, arkivbild

Elektronisk fraktsedel ett steg mot schystare konkurrens?

Den 23 januari presenterade Jens Nilsson (S), rapportör i EU:s cabotagegrupp som arbetar med EU:s mobilitetspaket, de förslag han vill att EU:s Transportutskott ska ta ställning till. En del av förslagen är radikala, men han tror på dem. Att debatten kommer att bli het, står klart.

Transportarbetaren har intervjuat Jens Nilsson och inleder med ett av de radikala förslagen han lägger. Han föreslår att cabotagekörningar, istället för att som idag bestå av tre inrikes transporter inom sju dagar, ska vara begränsat till att få utföras under endast 48 timmar. Därefter ska fordonet tillbaka till det land där transportoperatören är etablerad. Inte bara ut och in över närmaste landsgräns.

Vidare tar Nilsson upp yrkesmässiga transporter med så kallade 3,5-tonnare. Där föreslår han en miniminivå av professionalisering av den sektor som använder sådana fordon, med en högsta tillåten vikt på 2,4 ton för internationella transporter. Detta för att kraven på alla operatörer som bedriver yrkesmässig verksamhet i vägtransportsektorn, ska tillämpas lika.

När det gäller att visa upp CMR för värdmedlemsstatens behöriga kontrolltjänstemän, föreslår Nilsson att medlemsstaterna ska godta att antingen ett fysiskt sådant uppvisas eller överlämnas elektroniskt. Ett elektroniskt CMR, eCMR, i ett strukturerat format som kan a?ndras efter hand, kan anva?ndas direkt fo?r att lagra och bearbeta information i datorer.

Europaparlamentarikern Peter Lundgren (SD) är skuggrapportör i arbetet med den del av mobilitetspaketet som Nilsson leder och Lundgren har kommenterat förslagen som lagts och säger att han tycker det mesta är bra, men han ifrågasätter vissa delar.

Nilssons förslag om att sänka viktgränsen för transportfordon som omfattas av de aktuella EU-direktiven från 3,5till 2,4 ton, menar han inte är tillräckligt.
– Jag anser att viktgränsen ska tas bort helt och hållet för att ytterligare förenkla reglerna, säger han.

Förslaget på 48 timmars cabotagekörning är han starkt kritisk till då han anser att det helt saknas förutsättningar att få igenom detta.
– Med 48-timmarsregeln måste man ställa sig frågan vad som händer när en internationell transport avslutas på fredag kväll och du inte kan lasta förrän på måndag morgon, säger han. Det kommer självklart inte att fungera.

Eftersom det förslaget starkt skulle påverka möjligheterna till cabotagetransporter, är han övertygad om att förslaget aldrig kommer att accepteras av de andra EU-länderna. Han vill istället låta reglerna vara som de är, maximalt tre transporter på sju dagar, därefter ska fordonet tillbaka till ursprungslandet. Beroende på hur den elektroniska fraktsedeln utvecklas, anser han den borde vara tillräckligt förenklande för kontrollerande myndigheter och transportörer.
– Det elektroniska CMR:et ska kunna kommunicera med den internationella databasen och då hjälpa transportören att hålla reda på när ett motorfordon inte längre får köra mer inrikestransporter i ett värdland, säger han.

Utvecklingen av eCMR är något det finns anledning att följa utvecklingen av då den, rätt utformad, kan vara just det verktyg som behövs för att få bukt med otillåten cabotagetrafik, tycker chefredaktör Göran Rosengren på Proffs.
– En elektronisk fraktsedel i kombination med alla de möjligheter som gps-utrustade färdskrivare och en gemensam databas i EU erbjuder kan ju bli det som kanske knäcker nöten hur framtidens transporter ska kunna övervakas på ett effektivt och rättssäkert sätt, säger han.

– Jag vill tillägga att Jens Nilssons ändringsförslag gör mig glad. Det känns bra att få ett bevis på att våra EU-politiker drar åt samma håll.

Om artikeln

Publicerad: 2018-01-25 15:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage EU Jens Nilsson Mobilitetspaketet Peter Lundgren