Klampen på tills pengarna blev betalda.Fotograf: Alexander Calmerfalk

Ekol-ekipage fast för otillåtet cabotage

Turkiska Ekol blev nyligen föremål för kontroll av trafikpolisen i Västerås. En kontroll som hittills renderat i 43 000 kronor i böter och sanktionsavgift för föraren och företaget.
Pengarna har betalats, men är historien slut? Nej, inte riktigt än...

Torsdagen den 21 december bjuder på en blandad kompott när trafikpolisen i Västerås genomför kontroller utanför Sala på båda sidor av vägen. Vi talar med bilinspektör Roger Ogemar som berättar att kollegorna Tommy Roos och Jonas Nordin stoppat två svenskregistrerade 3,5-tons lastbilar.
– Den ena hade en överlast på 143 procent vilket ledde till omhändertagande av körkort och 4 000 kronor i böter, säger han. I den andra fann de en utländsk förare som omhändertogs för verkställande av utvisning.

Nästa ekipage stoppas av Ogemar och kollegan Alexander Calmerfalk. Det är en rumänsk förare i en svensk dragbil. Föraren stannar först på en parkeringsficka innan kontrollplatsen, men hämtas in för kontroll och det visar sig att han kör på sin brors förarkort.
– Körkortet omhändertas och för detta, samt brott mot kör- och vilotiderna, får han böter på 10 000 kronor, säger Ogemar.

När sedan Alexander Calmerfalk och Roger Ogemar stoppar ett ekipage från turkiska Ekol med bulgarisk dragbil och turkisk trailer, blir turerna många. Föraren är vad man numera kan kalla en ”bulgarisk makedon” och per omgående tar man hjälp av en tolk för att ställa frågor.

Föraren bedyrar och bevisar att han kommit till Malmö med buss den 25 november då han tar över bilen och har sedan dess inte varit utanför Sverige alls, säger han till Ogemar.
– Kombidirektivet faller eftersom aktuell transport började med en lastad trailer från Göteborg till Gävle och han är olastad på väg tillbaka till Göteborg när vi stoppar honom, säger Ogemar. Dessutom saknar föraren förartillstånd.

Det slutar emellertid inte med detta eftersom föraren inte kan uppvisa dokument på inkommande last. Ogemar tar kontakt med det bulgariska åkeriet genom ett telefonnummer till Makedonien, för att informera om betalningen.
– Föraren har berättat var han kört, men det bulgariska åkeriet hävdar under samtalet att ekipaget den 15 december varit i Oslo, säger Roger Ogemar.

När även föraren talat med åkeriet, går denne snabbt tillbaka till bilen och presenterar sedan ett kuvert med en handskriven fraktsedel från Osloresan, även bilens registreringsnummer är handskrivet på kopian med bläckpenna och dokumentet saknar mottagarkvittens.

När färdskrivarbladen kontrolleras, räknar man ihop 390 kilometer som stämmer med förarens första redogörelse.
– Skulle bilen ha varit i Oslo, borde det varit runt 910 kilometer, vilket föraren inte har någon förklaring till, konstaterar Ogemar.

Föraren får böter om 3 000 kronor och får inte fortsätta färden. Det beslutas även om sanktionsavgift på 40 000 kronor som, efter kontakt med Transportstyrelsen, blir fastställd. En totalsumma på 43 000 kronor. Eftersom betalning inte kan ske direkt, klampas ekipaget.

Idag hör Ekol i Turkiet av sig till Västeråspolisen för att fråga varför ekipaget stoppats och fick då klart för sig vad som gällde och att den står där tills pengarna betalats, berättar Ogemar.

Under eftermiddagen tar en företrädare för Ekol Logistics AB i Göteborg kontakt. Denne är mån om att sanktionsavgiften betalas då de har för avsikt att snarast börja köra med svenska dragbilar. Proffs kontaktar Transportstyrelsen och får reda på att några trafiktillstånd har företaget ännu inte och har heller ännu inte ansökt om några.
– Nej, hade de ansökt, hade vi sett det i registret, säger tjänstemannen hos Transportstyrelsen.

Nu är pengarna inbetalda, men när den nya dragbilen kommer för att hämta trailern, visar det sig att den har varit i Sverige sedan den 15 december och får inte heller köra nationellt, i alla fall inte innan ett CMR på inkommande last presenteras.
– Tillbaka på ruta ett alltså, avslutar Roger Ogemar som nu kommer att kontakta det bulgariska åkeriet för att höra om det finns ett sådant CMR. 

Om artikeln

Publicerad: 2017-12-22 16:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Ekol Rättsfall Trafikpolisen Västerås