Ekipaget på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren, arkiv

Sveriges Åkeriföretag:

Oklart om kombitrafik – trots EU-beslut

EU-kommissionen har nu kommit med sitt förslag till förändrade bestämmelser i kombidirektivet. Sveriges Åkeriföretag ser fortfarande att flera problem är olösta.
? Vi vill att bestämmelserna som gäller utstationerade även ska gälla de som kör kombitransporter från första dagen. Detta ser vi inte i förslaget, säger John Woxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag.

Några områden kring vad som ska utgöra en kombitransport har klarats ut men andra har tillkommit. Bland annat ska kombitransporter enligt förslaget inte ses som internationella transporter längre utan som nationella transporter.

Istället ska kombitransporter som utländska åkeriföretag utför, betraktas som cabotagetransporter, vilket är nytt. Det är ännu inte klart med hur det blir med den begränsning av vägtransportens längd som fortfarande ska finnas för kombitransporter men som inte finns för cabotagetransporter.
– Vi hade dock hoppats att fler problem skulle kunna lösas med det nya förslaget. Ett område som är viktigt att klara ut är var närmast lämpliga urlastningsstation eller lastningsstation ska anses ligga, säger John Woxström och tillägger att det nu görs ett försök att istället tala om att platsen där tekniska möjligheter att hantera lastbärarna finns ska styra. 

– Det gäller att inte missbruka bestämmelsen och köra onödigt långa sträckor i landet för att man ges utrymme att själv göra bedömningen. Det skulle kunna medföra att konkurrensen mot inhemska transporter kan snedvridas.

Sveriges Åkeriföretag har under lång tid arbetat för förändrade bestämmelser för att motverka en snedvridning av konkurrensvillkoren mellan åkeriföretag etablerade i Sverige och utländska åkeriföretag som har lägre personalkostnader, skatt på drivmedel med mera.

Ett område som anses särskilt viktigt är att även kombitransporter omfattas av utstationeringsbestämmelserna från första dagen i ett annat land, precis som cabotagetransporter. Nu är det oklart om detta istället först behöver följa dessa bestämmelser från dag tre istället.
– Vi på Sveriges Åkeriföretag fortsätter nu analysen av förslaget och kommer att titta närmare på vad detta betyder för den svenska åkerinäringen, avslutar John Woxström. 

Om artikeln

Publicerad: 2017-11-09 13:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Kombidirektivet Mobilitetspaketet Sveriges Åkeriföretag