Fotograf: Från företagets hemsida

Bemanningsföretag utreds – riskerar likvidation

Transport: "Konkursansökan ett alternativ"

Svenskt bemanningsföretag med svenska chaufförer är föremål för undersökning från flera håll. Bland annat saknas årsredovisning och ett likviditetsföreläggande är nära. Nu måste Transportarbetareförbundet försöka säkra de anställdas löner.

Lotspartner i Sverige AB med säte i Halmstad, startades 2016. Koncernchef och vd är Mats Johansson. Företaget, som numera saknar F-skattsedel, är i drift och man har enligt uppgift mellan 10-20 anställda svenska förare.

Vi får information om att Lotspartner är föremål för utredning från flera håll. Skatteverket är ett, Bolagsverket ett annat. På Transportarbetareförbundets avdelning 25 i Halmstad är det Martin Jonsson som fått ärendet i förra veckan.
– För mig handlar det om förhandling enligt bemanningsavtalet och att säkra upp medlemmarnas löner, säger han. Företaget har enligt min uppfattning anställd personal som har fått lön för utfört arbete och det har varit så sedan 2016.

Enligt Skatteverket finns det ingen rapportering om utbetalad lön och därmed ingen fastställd skatteskuld. Han ska träffa företaget i lokal förhandling nästa vecka och förhoppningsvis få svar på hur de tänker rätta till det som inte har gjorts, säger han.
– Om man inte kommer till förhandling eller tar kontakt, blir det vidare framställan om förhandlingsvägran och betalar de inte ut lön eller andra fodringar, är en konkursansökan ett alternativ, sammanfattar Jonsson.

Information som Proffs har tagit del av säger att företaget inte har betalat in vare sig skatter, moms eller arbetsgivaravgifter det gångna året och att det rör sig om miljonbelopp.

Generellt kan beloppen detta handlar om, rendera i fängelse på cirka två år. Skatteverket får vare sig bekräfta eller dementera om en utredning pågår då sådant är sekretessbelagt. Företagets skuld till Skatteverket förfaller i december och är på blygsamma 3 216 kronor. Den indragna F-skattsedeln handlar om bristande redovisning.

Vi ställer en allmän fråga om vad som kan generera en undersökning även om ett företag bara har små skulder.
– Undersökningar kan även handla om huruvida de har redovisat sin verksamhet och betalat för den, svarar man då utan hänvisning till det något specifikt fall.

På Bolagsverket berättar man däremot mer och bekräftar att man har problem med företaget.
– De har inte lämnat in årsredovisningen för 2016, säger man.

När årsredovisningen inte kommer in, skickas det ut maximalt tre påminnelser. Första påminnelsen kommer med ett vite på 5 000 kronor, andra likaså. Den tredje kostar 10 000 kronor.
– Den första påminnelsen har företaget betalat, men utan att skicka årsredovisningen och den andra har gått till Kronofogden, berättar man.

Den tredje påminnelsen om årsredovisningen förfaller den 16 december. Bestämmer sig företaget att då skicka in årsredovisningen, måste de ändå betala 15 000 kronor.
– Kommer inte redovisningen in, blir det ett likvidationsföreläggande som per brev skickas ut tillsammans med ett datum då likvidationen kommer att äga rum, förklarar man.

Böterna på 15 000 kronor går till Kronofogden om de ej betalas. Frågan är hur Kronofogden ska få in böterna eftersom vd:n Mats Johansson befinner sig utomlands just nu.

Vi vill tala med Johansson och finner på företagets hemsida ett nummer, men det är inte Johansson som svarar, det gör en annan manlig röst med orden, ”Mats telefon…”

Personen vi talar med titulerar sig logistikdirektör på företaget och säger sig arbeta direkt under Johansson, något vi inte fått bekräftat i våra undersökningar. I personens yrkesprofil på LinkedIn, finns inte Lotspartner med.

Telefonlinjen är bra när vi talar med mannen, men när vi ställer frågor kring företaget, säger han att han har svårt att höra oss. Hur blev det såhär och tänker Johansson komma till Sverige för att reda ut detta, undrar vi?
– Det är en anställd som inte vet vad han håller på med som rotar i detta och det har blivit en riktig soppa, säger han. Vi har sju andra bolag och en internationell revisor som får ta tag i det.

Samtalet tar abrupt slut och de frågor vi skickar via sms, får inga svar.

Frågan om huruvida Johansson kan tänkas komma tillbaka till Sverige inom kort är relevant eftersom när vi kontaktar Helsingborgs tingsrätt, får vi veta att han både 2016 och 2017, blivit dömd till fängelse för grovt rattfylleri. Första gången med fotboja och frivård för alkoholproblem och den senaste domen som föll den 30 oktober, blev en månads fängelse som denna gång ska avtjänas på anstalt då han inte skött åtagandena i den första domen.
Om han har fler domar i andra regioner, har vi inte undersökt.

Förarna som är/har varit anställda i företaget har idag anledning att känna oro och mycket ligger nu i händerna på Transport om de kan säkra tillgångar. 

Om artikeln

Publicerad: 2017-11-17 15:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsnyheter Lotspartner i Sverige AB Transportarbetareförbundet