Fotograf: Göran Rosengren

Danska staten vill ge miljardstöd till Postnord

Facket: ?Bryt postfusionen?

År 2009 genomfördes en fusion mellan den svenska och danska posten. Med facit i hand konstaterar bland andra fackförbundet Seko att fusionen inte levt upp till förväntningarna. Den danska delen av Postnord dras med stora förluster och den danska regeringen överväger nu ett miljardstöd för att rädda företaget.

Enligt den danska ekonomitidningen Børsen, är den danska regeringen villig att ge Postnord en miljard danska kronor i stöd för att företaget ska kunna ta sig ur den kris som man befinner sig i. På politisk nivå pågår i skrivande stund förhandlingar mellan Danmark och Sverige om hur man ska komma tillrätta med problemen i postföretaget som de båda länderna äger tillsammans.

Branschorganisationer har reagerat starkt mot att statliga medel används för att bära upp Postnords verksamhet. Men det finns också några som kan se fördelar med ett statligt stöd.

Per Nikolaj Bukh är professor i ekonomistyrning vid Aalborg University och han menar att om staten vill sälja eller privatisera Postnord, är tidpunkten för detta den sämsta tänkbara.
– Så det är absolut logiskt att köpa sig lite tid, säger han till Børsen.

Hos det svenska fackförbundet Seko är man däremot inne på att dela upp företaget igen.
– Situationen har nu kommit till en punkt där de danska förlusterna påverkar svensk postservice och svenska postanställda på ett orimligt sätt. Det finns flera sätt att lösa situationen inom Postnord men vi tycker att det bästa alternativet i nuläget är att bryta den svensk-danska postfusionen. Detta skulle ge respektive land förutsättningar att utifrån sina behov möta framtidens utmaningar på postmarknaden, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.

Med cirka 13 000 medlemmar inom Postnord har Seko en skyldighet att se till sina medlemmars bästa men också en skyldighet att se till möjligheten att upprätthålla det viktiga samhällsuppdraget i Sverige.
– För att kunna erbjuda hela landet en god samhällsservice måste den svenska postverksamheten stå väl rustad för att kunna möta fortsatta brevvolymsminskningar. De pengar som tjänas här måste gå till investeringar och till att säkerställa en god bemanning. Det är helt enkelt inte långsiktigt hållbart att årligen föra över svenska vinster för att täcka upp förluster i ett annat land, säger Seko Postens ordförande Johan Lindholm.

En mer omfattande beskrivning av Sekos ståndpunkter finns att läsa i en debattartikel i dagens SvD.

Om artikeln

Publicerad: 2017-09-07 07:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsnyheter PostNord seko