Ett enda felaktigt ord gjorde att cabotagetrafik i princip kunde rymmas inom kombidirektivet.

Dokument från Transportstyrelsen förbryllar:

Cabotage blev kombitrafik i nya vägledningen

I höstas kom Transportstyrelsen ut med en ny vägledning om hur direktivet om cabotage- och kombitransporter skulle tolkas. I somras ändrades dock den nationella lagstiftningen efter att Näringsdepartementet satt ner foten då man ansåg att Transportstyrelsens tolkning var allt för snäv.
Den 15 september i år kom myndigheten därför ut med en ny tolkning/vägledning som går i fas med lagen. Trodde nog de flesta, i alla fall!

En formulering i avsnittet som handlar om kombitransporter fick redaktionen att reagera.
– Som vägledningen är formulerad i ett specifikt stycke, är den väldigt lätt att missförstå. Eller, rättare sagt, den gör vägledningen direkt felaktig, säger Göran Rosengren, chefredaktör på tidningen Proffs.

Den formulering som Rosengren pekar på, lyder: ”Även om en kombinerad transport består av flera led som innebär omlastning av godset ska kombinerade transporter betraktas som en helhet, dvs. som en godstransport.”.
– I praktiken skulle det innebära att till exempel betongelement på väg till en mottagare i Sverige skulle kunna lastas av ett fartyg och ställas ner direkt på kajen och därefter lyftas upp på en trailer för vidare transport. Detta stämmer ju inte alls överens med EU-direktivet. Detta blir ju då i princip en cabotagetransport som ryms inom ramen för kombitrafik. Snacka om att röra till det, menar Göran Rosengren.

Proffs kontaktar Mattias Andersson, utredare på Transportstyrelsen. Han håller med om att formuleringen inte är bra.
– Jag håller med om att den meningen i vägledningen blev otydlig. Det som vi avsåg med ”godset” är lastbäraren i sig. Det är alltså inte tillåtet enligt vår mening att lasta om godset mellan olika lastbärare inom ramen för kombidirektivet, förklarar Andersson.

Han tillägger att de lastbärare som är tillåtna finns uppräknade i Yrkestrafikförordningen (2012:237) 1 kap 3§.
– Vi har för avsikt att ändra i vår vägledning så att denna otydlighet försvinner, avslutar Mattias Andersson.

Fotnot
Ytterst är det Yrkestrafikförordningen som gäller, oavsett vad som skrivs i andra dokument, som till exempel i ovannämnda vägledning från Transportstyrelsen.

Om artikeln

Publicerad: 2017-09-27 18:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Kombitrafik Tolkning Transportstyrelsen Vägledning