Transportstyrelsens tolkning blev tämligen kortlivad.Fotograf: Göran Rosengren

Transportstyrelsens tolkning i dokumentförstöraren

Snart kostar det återigen att fuska med cabotaget

Regeringen beslutade den 1 juni att ändra reglerna om ansvar vid överträdelser av EU:s cabotageregler för lastbilstrafik. Regeländringen ska göra det tydligare att sanktionsavgifter ska utfärdas om en lastbilstransport bryter mot EU:s bestämmelser i Sverige.

Enligt EU:s cabotageregler har ett transportföretag som är registrerat i ett EU-land och innehar gemenskapstillstånd rätt att efter en internationell transport utföra tre ytterligare transporter i destinationslandet under loppet av sju dagar.

Tillämpningen av den svenska regleringen om ansvar vid överträdelser av cabotagereglerna har visat sig vara för snäv och sanktionsavgifter har endast utfärdats i ett fåtal fall, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Proffs chefredaktör Göran Rosengren är dock av uppfattningen att man med den ordalydelsen är lite väl snäll.
– Sanningen är nog snarare att man på Transportstyrelsen har tolkat reglerna på ett minst sagt märkligt sätt. Uppriktigt talat så förstår jag inte det svåra i EU:s regler om cabotage. Men vill man krångla till saker så är det ju så klart fullt möjligt, menar han.

Regeringen har däremot lyssnat på den kritik som funnits och därför beslutat att justera bestämmelsen och göra den tydligare så att sanktionsavgifter lättare kan utfärdas vid regelöverträdelser.
– Schysta villkor inom transportbranschen är en prioriterad fråga för regeringen. Nu förtydligar vi reglerna så att det blir enklare att utfärda sanktionsavgifter. Ordning och reda ska gälla på svenska vägar, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Beslutet tydliggör att sanktionsavgifter ska påföras om transporter utförs i strid med EU:s bestämmelser i Sverige, till exempel om transporterna har varit fler än tre och pågått i mer än sju dagar. Samtidigt anpassas reglerna om dagens beställaransvar för den som beställer en godstransport.

De nya bestämmelserna gäller från den 17 juli 2017 genom ändringar i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Mattias Andersson, utredare på Transportstyrelsen, har tidigare sagt till Proffs att myndigheten kommer att ompröva sin tolkning i det fall ovan nämnda regeländring kom att genomföras.
– Det är ju bra, men jag ser det som onödigt arbete. Nu är det om möjligt ännu mer glasklart vad som gäller, avrundar Göran Rosengren. 

Om artikeln

Publicerad: 2017-06-04 14:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage EU Lagändring Näringsdepartementet Transportstyrelsen