Två ekipage från Freja fick tillbringa en natt utanför polishuset i Helsingborg. Dagen därpå eskorterades de av polisen till färjeläget för att återvända till Danmark.

Frejatransporter fick ”returbiljett” till Danmark

Under måndagens poliskontroll i Helsingborgs hamn, stoppades bland annat två trailerekipage som körde på uppdrag av Freja i Danmark. Båda ekipagen var lastade med plåtskivor. Båda fick tillbringa natten utanför polishuset i Helsingborg.

De två Freja-ekipagen bar båda ”Bred last”-skyltar. Att transporterna var breda stämde, totalt 270 cm. Men då det handlade om plåtskivor, får dessa inte fraktas på sådant sätt som man nu gjorde.
– Det blev stopp för fortsatt färd, berättar Sören Johansson vid trafikpolisen i Helsingborg.

Transporterna parkerades vid polishuset i Helsingborg – och där fick de stå över natten. Under tisdagen eskorterades ekipagen till färjeläget för att återvända till Danmark. Böterna som utfärdades landade på 2 500 kronor per ekipage.

Proffs har tidigare bevittnat den här typen av transporter som stoppats och utvisats ur landet. Även då bar trailern ifråga Frejas logotyp.
Hur vanligt förekommande är det – och vad tänker man göra för att inte upprepa fadäserna?

Vi ställer frågorna till Freja i Danmark och regionchef Per Olsen säger att man i mer än trettio år transporterat stålplåtar på upp till tre meters bredd både i Sverige och nu i Danmark utan allvarliga olyckor. Fram till 2010 måste man söka tillstånd för detta hos dåvarande Trafikverket
– Efter 2010 behövdes inte det längre för bredder upp till 3 meter, säger Olsen. Således uppfattar både vi och våra kunder att transporterna utförts enligt gällande bestämmelser.

Freja har investerat i specialtrailers för plåtar från 3,1 meter till 4 meters bredd och han säger att det för Freja är helt nytt att det finns en paragraf med den lydelse vi ovan angett och det är endast polisen i Helsingborg som reagerat på lastningen.
– Efter senaste händelsen har vi kontaktat diverse myndigheter och informerat våra kunder om tolkningen som innebär en ändring av en praxis från lång tid tillbaka, säger Olsen.

Man vill även söka specialtillstånd för att kunna fortsätta serva sina kunder, säger han, men det är klart att det inträffade kommer att få konsekvenser för både deras svenska exportkunder och de importkunder de har.

Just nu söker man alternativa transportsätt för bredplåtar i form av exempelvis andra trailers, skevlastare och vaggor.
– När vi fått avklarat om Freja gjort fel eller inte, gör vi en utvärdering av vem som ska betala för de olika kostnaderna i samband med returneringen, avrundar Per Olsen på Freja i Danmark.

  

Fotnot – så säger lagen:

TSFS 2010:141

1 kap. 6 §  Fordonståget får dock inte föras på väg som inte är enskild, om lasten kan transporteras på ett annat fordon eller fordonståg utan att den högsta tillåtna bredden i 4 kap. 15 § överskrids. Inte heller får största tillåtna bredd överskridas vid transport av plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter eller vid transport med containrar, tankar eller andra behållare som innehåller styckegods, vätska, gas eller annan delbar last.


Trafikförordningen (SFS) 1998:1276

4 kap. 15 §  Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon lastas så att lasten på någondera sidan skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller om fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 centimeter eller för en buss 255 centimeter, får fordonet eller därtill kopplat fordon föras endast på enskild väg.

Om artikeln

Publicerad: 2017-05-31 19:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Bred last Danmark Freja Helsingborg Trafikpolisen