Girteka körs på porten av Kiruna kommun

Trafikingenjören: ?Vi jobbar på en lösning?

Omfattande parkeringsproblem i Kiruna ledde efter en dialog mellan Girteka och kommunen till en lösning då en annan plats anvisades. Nu stänger kommunen platsen.

Det var litauiska Girteka som sent under 2015 fick apropåer om att deras lastbilar störde på Lombia Sportcenters parkeringsplats och att centrets sanitära faciliteter användes. Toaletter och duschar användes också av EU-migranter och centrets besökare upplevde hela situationen som obekväm.
– Det var ett verkligt stort problem, säger Kristian Kaas-Mortensen, kommunikationschef på Girteka.

Han tog direkt kontakt med Kirunas kommunchef och snart anvisades en annan plats i närheten.
– Vi satte upp ”GPS-staket” på var de inte fick stå och informerade förarna att de inte fick använda sportcentrets dusch och toalett, säger han.

Senare flyttades parkeringen till ett större område vid ett nerlagt järnvägsspår, vilket har fungerat bra för Girteka som har mycket byten med Norgebilarna i området.

Den 17 februari får man besked från Kiruna kommun att platsen måste vara tom per den 31 mars.
– Var ska vi parkera nu utan att störa, undrar Kaas som inte fick någon ytterligare information i samband med beskedet.

Magdalena Wäppling, trafikingenjör i Kiruna, berättar att stängningen handlar om att Kiruna ska flyttas och att det inte bara är Girtekas fordon som berörs.
– Det pågår en stadsomvandling på grund av att gruvdriften orsakat sprickbildning i marken, säger hon. Girteka har på intet sätt misskött sig och är faktiskt det enda åkeriet som för en dialog med oss, men platsen de står på fick vi med kort varsel nyligen besked på berörs av flyttningen.

Hon säger att lastbilarna är ett problem i Kiruna, inte minst på vintern då plogning försvåras av ekipage som står utmed gatorna i industriområdena, varför man aktivt söker lösningar.
– Det pågår nu intensivt arbete med att hitta en ny, tillfällig lösning för lastbilarna och Girteka har många fordon här, men när sedan den nya sträckningen av E4 byggs, kommer det att finnas möjligheter till ändamålsenliga parkeringar utmed den, säger hon.

Kommunen äger inte så mycket mark utan det gör LKAB och Staten. Wäppling säger att kommunen förvisso vill ta sitt ansvar för en fungerande infrastruktur, men pekar också på Trafikverkets ansvar eftersom Kiruna i mångt och mycket har rådande situation bara för att staden råkar ligga där den gör.
– Trafikverkets insatser tar lång tid att genomföra, säger hon. Nybyggnationer som ska göra, kan från start till slut ta runt tre år och under tiden måste vi lösa situationer som uppstår.

Nya E10 kommer att vara klar om cirka tre år och med den kommer även lösningarna på parkeringsplatser för tunga fordon. Nu börjar dock en period då parkeringssituationen för lastbilar åter kan förvärras.
– Vi kommer att se över hur vi ska informera invånarna om detta, avslutar Magdalena Wäppling som gärna hade sett att fler åkerier tagit kontakt med dem.

På Girteka tas den nya informationen emot med glädje eftersom de, precis som andra, kommer att fortsätta med sin gränsöverskridande trafik. Detta så länge det är ”i enlighet med lagar och direktiv”, säger Girteka till tidningen Proffs.

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-03 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Girteka Kiruna Parkeringsproblem