Fotograf: Malmö Tingsrätt

Fem döms till fängelse i skånsk dieselhärva

Fem män från södra Sverige har dömts till fängelse mellan 1 och 5 år för omfattande ekonomisk brottslighet. Männen har med hjälp av bulvanföretag importerat stora mängder diesel som deklarerats som smörjolja eller rostskyddsolja. På det sättet har man lurat staten på mångmiljonbelopp i skatt.

Under perioden 1 januari 2015 – 25 april 2016 fördes 199 tankbilar med drygt 6 miljoner diesel in i landet från bland annat Polen. Med hjälp av falska papper har man gett sken av att det rört sig om smörjolja eller rostskyddsolja.

Bakom beställningarna och införseln stod de svenska bulvanföretagen Global Express Nordic AB, Baltic Petroleum & Energy AB, RXW Invest AB, Lifequestion i Norden AB, Excellent Work i Stockholm AB och Scandinavian Capital Group AB. De flesta av dem är nu försatta i konkurs.

Den oskattade dieseln såldes sedan som skattad och klar till Dieselbolaget i Syd AB. Dieselbolaget i sin tur sålde bränslet till bland annat Newman Oil AB i Osby, dit man också såg till att det levererades direkt efter införseln. Därefter har bränslet sålts och distribuerats till olika åkerier.

Försäljning till slutkunder kunde inte ske från mottagarbolagen eftersom de skulle företrädas av målvakter som kunde förväntas bytas ut efter hand. För att inte väcka misstankar hos slutkunder skulle försäljningen i stället ske från ett bolag med ostraffade styrelseledamöter och ordnad bokföring med mera.

För planens genomförande var det därmed nödvändigt att försäljningen av oljan i Sverige skulle ske i två led, där avtalen med slutkunderna skulle ingås av Dieselbolaget i Syd AB.

Upplägget har gjort att man undgått minst 26 miljoner kronor i punktskatter. Plus det som skulle ha betalats i moms.

Efter ett drygt års spaning och telefonavlyssning greps och häktades i slutet av april förra året de fem personer som sågs som huvudmännen i härvan. Ekobrottsmyndigheten åtalade i november de fem plus sex andra som varit inblandade i verksamheten. Samtliga är svenska medborgare, med typiskt svenskklingande namn.

Åtalspunkterna omfattade bland annat grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, grovt penningtvättsbrott och brott mot aktiebolagslagen.

Tingsrätten i Malmö har nu meddelat dom i målet. Fyra av de åtalade frias. Det är ägarna till Dieselbolaget i Syd AB respektive Newman Oil AB och två personer som fungerat som målvakter i några av bulvanbolagen.
Två andra målvakter döms till 80 dagsböter.

Övriga åtalade döms till fängelse:

* Bo Söderström, 63 år från Kalmar, döms till fängelse 5 år och näringsförbud i 10 år för grovt skattebrott. Han har varit den drivande i verksamheten och tingsrätten anser att han som faktisk företrädare för målvakts- eller bulvanföretagen varit ansvarig för att punktskatterna deklarerades i tid. Söderström har tidigare dömts för ekonomisk brottslighet, senast 16 september 2015 då Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde honom till fängelse 1 år och 2 månader och näringsförbud i 5 år för grovt bokföringsbrott och överträdelse av näringsförbud. Även i det fallet handlade det om köp, försäljning och förmedling av oljeprodukter.

* Jerry Lindström, 32 år från Malmö och styrelseledamot i Dieselbolaget i Syd AB, döms till fängelse i 3 år och näringsförbud i 5 år för grovt skattebrott. Han skötte inköpen av bränsle och kontakten med presumtiva kunder, liksom fakturering, bokföring och bokslut i Dieselbolaget. Han har också enligt tingsrätten gemensamt och i samråd med Bo Söderström haft kontrollen över både driften och det ekonomiska utfallet från samtliga berörda målvaktsbolag.

* Uno Blomberg, 73 år från Malmö, döms till fängelse 2 år och 6 månader för grovt penningtvättsbrott. Han har upplåtit bankkonton i bland annat Tyskland till Bo Söderström. Totalt har cirka 21 miljoner kronor överförts till Blombergs bankkonton. En del har varit pengar som sedan använts för betalning till utländska leverantörer av olja. En betydande del av överföringarna avser dock överskott från oljeverksamheten som uppkommit genom undandragande av skatt, och alltså härrör från brott konstaterar tingsrätten. Blomberg dömdes så sent som den 16 september 2014 för bland annat grovt bokföringsbrott till fängelse 6 månader.

* Mikael Karlberg, 47 år från Liden, döms till fängelse 3 år för medhjälp till grovt skattebrott. Han har på olika sätt varit Söderström behjälplig, har förmedlat kontakter med oljeleverantörer och agerat för att lösa problem i samband med leveranserna. Ersattes svart med mellan 20 000 och 30 000 kronor per leverans.

* Krister Andersson, 48 år från Laholm, döms till fängelse 1 år och näringsförbud i 3 år för medhjälp till grovt skattebrott. Han har förmedlat eller tillhandahållit de inblandade bolagen, inklusive bankkonton och e-legitimationer för bolagen, och rekryterat bulvaner till deras styrelser. Krister Andersson dömdes så sent som 10 december 2015 till fängelse 1 år och 2 månader och näringsförbud 3 år för bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott.

Utöver detta väntar i flera fall så kallat skatteförfarande, det vill säga att Skatteverket försöker driva in de skatter som undanhållits.

Däremot ska det enligt uppgift från åklagarna inte vara aktuellt med åtal för någon köpare av den olagliga dieseln. De har köpt diesel till normalt pris och med normala rabatter från sin vanliga leverantör, och bedöms antagligen inte ha haft en aning om att de var den sista och avgörande delen i ett brottsupplägg.

Om artikeln

Publicerad: 2017-01-20 09:20
Kategori: Nyheter
Taggar: Diesehärva Rättsfall Skåne Skattebrott Smuggling